Thứ tư,  08/02/2023

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Triển khai công tác phối hợp năm 2011

LSO-Ngày 3/3/2011, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2010, triển khai phương hướng phối hợp năm 2011.Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động, trong năm 2010, Ban chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với UBMTQ và các tổ chức đoàn thể của thành phố làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước; thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2011. Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là bà con các dân tộc ở các thôn, bản thuộc 3 xã ngoại thành. Phối hợp tổ chức tốt hội...

LSO-Ngày 3/3/2011, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2010, triển khai phương hướng phối hợp năm 2011.
Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động, trong năm 2010, Ban chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với UBMTQ và các tổ chức đoàn thể của thành phố làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước; thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2011. Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là bà con các dân tộc ở các thôn, bản thuộc 3 xã ngoại thành. Phối hợp tổ chức tốt hội trại, giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện… Sau khi thống nhất chương trình, nội dung hoạt động, các bên có trách nhiệm tiếp tục triển khai, xây dựng kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.

Đức Anh