Chủ nhật,  29/01/2023

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp các Ðại sứ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ

Chiều 4-3 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ công tác.Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được Nhà nước giao trọng trách, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ; nhấn mạnh đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm hết sức to lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu của ngành ngoại giao thời gian qua, đã hết sức nỗ lực, sáng tạo, góp phần vào thành tựu chung của đất nước, nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong khu vực và thế giới, trong đó nổi bật là đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, đồng thời phối hợp chặt chẽ, góp phần vào việc tăng cường ngoại giao nghị viện.Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các vị Đại sứ, Trưởng Đại diện đã chuẩn bị chu đáo hành trang...

Chiều 4-3 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ công tác.
Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được Nhà nước giao trọng trách, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ; nhấn mạnh đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm hết sức to lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu của ngành ngoại giao thời gian qua, đã hết sức nỗ lực, sáng tạo, góp phần vào thành tựu chung của đất nước, nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong khu vực và thế giới, trong đó nổi bật là đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, đồng thời phối hợp chặt chẽ, góp phần vào việc tăng cường ngoại giao nghị viện.
Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các vị Đại sứ, Trưởng Đại diện đã chuẩn bị chu đáo hành trang trước khi lên đường làm nhiệm vụ, nắm bắt tình hình thực tế ở trong nước; đồng thời chỉ rõ những thuận lợi cơ bản và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho công tác đối ngoại trong bối cảnh tình hình hiện nay. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp, thông qua nhiều văn kiện quan trọng, là cẩm nang cho hoạt động đối ngoại trong giai đoạn sắp tới. Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được ban hành và đi vào thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Hòa bình, hợp tác cùng có lợi, vẫn là xu thế chủ yếu trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam. ( Ảnh: Trí Dũng (TTXVN) )

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng mong muốn các vị Đại sứ, Trưởng Đại diện quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nắm bắt tình hình thực tế ở trong nước, nêu cao bản lĩnh, phát huy trí tuệ, chủ động, tích cực, nhạy bén, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Các vị Đại sứ, Trưởng Đại diện là những người đầu tiên chuyển thông điệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới bạn bè thế giới, rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại và năm 2050 trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác cùng phát triển, sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế… Thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngành ngoại giao nói chung, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, cần tích cực đẩy mạnh toàn diện hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột chính trị, kinh tế, văn hóa, cả phương diện song phương và đa phương, các khu vực, địa bàn, lĩnh vực ưu tiên, tập trung nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo…; góp phần làm cho thế giới hiểu rõ hơn về Việt Nam, ngăn chặn âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Để tạo được sức mạnh tổng hợp, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh toàn diện đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, đối ngoại QH, đối ngoại nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh và mong muốn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hơn nữa công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại; quan tâm hơn nữa công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; chăm lo xây dựng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan đại diện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần triển khai thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.
Bày tỏ niềm vinh dự to lớn được Đảng, Nhà nước giao trọng trách, các vị Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cam kết sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, không ngừng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tiến bộ và giàu mạnh.

Theo VietnamPlus.vn