Thứ tư,  08/02/2023

Phấn đấu đưa sản lượng nuôi trồng thủy sản lên 4,5 tấn năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 333/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020.Theo đó, mục tiêu chung của Đề án là phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, có hiệu quả, sức cạnh tranh cao và bền vững; trở thành ngành sản xuất chủ lực cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, đồng thời tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông, ngư dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển, đảo của Tổ quốc. Mục tiêu đến năm 2020, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 4,5 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt từ 5 đến 5,5 tỷ USD, giải quyết việc làm cho khoảng 3,5 triệu người. Đến năm 2015, cung cấp 100% giống thủy sản cho nhu cầu nuôi; 70% giống các đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, tôm càng xanh, cá rô-phi, nhuyễn thể) là giống sạch bệnh. Phấn đấu đến 2020, 100% giống các đối tượng nuôi...

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 333/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020.
Theo đó, mục tiêu chung của Đề án là phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, có hiệu quả, sức cạnh tranh cao và bền vững; trở thành ngành sản xuất chủ lực cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, đồng thời tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông, ngư dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển, đảo của Tổ quốc. Mục tiêu đến năm 2020, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 4,5 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt từ 5 đến 5,5 tỷ USD, giải quyết việc làm cho khoảng 3,5 triệu người. Đến năm 2015, cung cấp 100% giống thủy sản cho nhu cầu nuôi; 70% giống các đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, tôm càng xanh, cá rô-phi, nhuyễn thể) là giống sạch bệnh. Phấn đấu đến 2020, 100% giống các đối tượng nuôi chủ lực là giống chất lượng cao, sạch bệnh…
Theo Tổng cục Thủy sản, hai tháng đầu năm, giá nhiều mặt hàng thủy sản tiếp tục tăng cao. Hai tháng qua, sản lượng khai thác từ nuôi trồng đạt 304 nghìn tấn, tăng 5,1% so cùng kỳ năm trước; trong đó, mặt hàng cá nuôi ước đạt 112 nghìn tấn, tăng 4,7%; tôm nuôi đạt 16,5 nghìn tấn, tăng 10%. Hiện, giá tôm sú tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, loại 20 con/kg có giá từ 260 nghìn đồng đến 290 nghìn đồng/kg. Tại các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, giá cá tra cũng liên tục tăng cao; các doanh nghiệp đang thu mua cá tra với mức giá từ 24 nghìn đồng/kg trở lên, cao nhất từ trước đến nay.
Theo Nhandan