Chủ nhật,  05/02/2023

Tăng cường đổi mới cách thức và biện pháp thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc

Ngày 4-3, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010 do Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức đã bế mạc. Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - hải đảo, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc, dự và chỉ đạo hội nghị.Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2010; Báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2010; Báo cáo tổng kết công tác phân giới cắm mốc năm 2010 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, nhấn mạnh: Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã được các cấp ủy Đảng quan tâm, coi trọng, xem đây là một trong những nội...

Ngày 4-3, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010 do Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức đã bế mạc. Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông – hải đảo, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc, dự và chỉ đạo hội nghị.
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2010; Báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2010; Báo cáo tổng kết công tác phân giới cắm mốc năm 2010 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, nhấn mạnh: Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã được các cấp ủy Đảng quan tâm, coi trọng, xem đây là một trong những nội dung lãnh đạo, không tách rời nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và của ngành; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển. Nội dung thông tin tuyên truyền đối ngoại được đổi mới và ngày càng phong phú, sinh động, khá phù hợp cả về địa bàn, đối tượng tác động (kể cả nội dung đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch). Phương thức thông tin đối ngoại ngày càng đa dạng, tính thuyết phục và tính hấp dẫn dần được nâng cao… Công tác tuyên truyền biển, đảo đã có bước tiến mới, cả chiều sâu và diện rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền kết quả phân giới, cắm mốc biên giới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự tin tưởng của nhân dân đối với chính sách về biên giới, lãnh thổ của Đảng và Nhà nước ta…
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng, hoan nghênh và biểu dương các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chủ lực làm công tác tuyên truyền đã đạt được những thành tựu quan trọng trong những lĩnh vực trên. Phân tích một số hạn chế cần khắc phục, đồng chí lưu ý cần tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường chất lượng công tác dự báo tình hình; hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, phân công, phối hợp giữa các đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến… Đồng chí đề nghị cần tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới về cách thức và biện pháp triển khai công tác tuyên truyền trên 3 lĩnh vực thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền phân giới, cắm mốc để công tác này thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng đã nêu bật những thành tựu quan trọng của đất nước ta: chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; an sinh xã hội, đời sống nhân dân dần được nâng cao. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế quốc tế của đất nước được nâng cao. Năm năm vừa qua đã chứng kiến năm dấu mốc quan trọng trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đó là: Việt Nam gia nhập WTO; hoàn tất việc phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền với Trung Quốc; hoàn thành trọng trách Ủy viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009; mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác quan trọng, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với nhiều nước lớn và khu vực; đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2010. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: Công tác thông tin đối ngoại có sứ mệnh hết sức quan trọng là phải tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động được sự ủng hộ và hợp tác của quốc tế và của kiều bào ta ở nước ngoài cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Nhandan