Thứ tư,  06/12/2023

Đoàn công tác Ban Nội chính tỉnh ủy làm việc với huyện Tràng Định về việc thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị


Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

– Chiều 24/4, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tai huyện Tràng Định về việc thực hiện Quy định số 11 – QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Quy định số 11).

Tại đây, đoàn đã đến khảo sát thực tế tại xã Đại Đồng và thị trấn Thất Khê vềviệc thực hiện Quy định số 11 và công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc triển khai, cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ sở.

Qua khảo sát cho thấy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của Nhân dân được cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Trong đó, trong 3 tháng đầu năm 2023, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và Ban Tiếp công dân của xã Đại Đồng  đã tiếp được 25 lượt công dân, giải quyết được 10/12 đơn thư; người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền thị trấn Thất Khê tiếp được 2 lượt công dân, giải quyết 1/1 đơn thư. Cùng đó, ở hai đơn vị không có các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tuyên truyền thường xuyên, qua đó trong năm 2022 và quý I/2023 không phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn xã, thị trấn.

Sau khi khảo sát ở cở sở, đoàn công tác đã làm việc với Huyện uỷ Tràng Định về việc thực hiện Quy định số 11. Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã quán triệt, xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Cùng đó, cấp uỷ, chính quyền huyện Tràng Định đã chủ động, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh, đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án kinh tế. Kết quả, trong quý I/2023, cấp uỷ, chính quyền và các phòng, ban chuyên môn đã tiếp 15 lượt công dân, tiếp nhận hơn 40 đơn thư; trên địa bàn huyện không phát sinh vụ việc phức tạp về khiếu nại, tố cáo và an ninh trật tự. Công tác tiếp công dân ở các cấp chính quyền tiếp tục được duy trì, thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Tiếp công dân.


Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Tràng Định phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, đồng thời phân tích, nêu lên những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp uỷ, chính quyền huyện Tràng Định cần tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác tiếp công dân; rà soát lại quy chế, công tác tổ chức thực hiện tiếp công dân. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí yêu cầu Đảng uỷ các xã, thị trấn cần rà soát lại kế hoạch triển khai phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ sở; chú trọng tuyên truyền vận động, đảm bảo luôn chủ động trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo Công văn số 415-CV/TU, ngày 7/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí đề nghị huyện Tràng Định cần quan tâm thực hiện thông tin báo cáo kịp thời đối với các vụ việc đột xuất nổi lên của địa bàn.

Đồng thời, đồng chí đề nghị huyện Tràng Định và các xã, thị trấn tiếp thu ý kiến trao đổi của thành viên đoàn công tác để hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện hiệu quả nhiệm vụ; đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào kế hoạch kiểm tra hằng năm.


Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Đảng ủy thị trấn Thất Khê


Đoàn công tác khảo sát tại xã Đại Đồng

HOÀNG TÙNG