Thứ năm,  09/02/2023

Hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

LSO- Trong 2 ngày 3-4/3/2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010; triến khai nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có đồng chíĐinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông – Hải đảo, Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc và hơn 500 đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, các cơ quan báo chí, truyền thông của trung ương và địa phương. Tỉnh Lạng Sơn có 11 đại biểu tham dự hội nghị.Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho những tập thể đạt thành tích xuất sắcNăm 2010 công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích...

LSO- Trong 2 ngày 3-4/3/2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010; triến khai nhiệm vụ năm 2011. Dhội nghị có đồng chíĐinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông – Hải đảo, Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc hơn 500 đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, các cơ quan báo chí, truyền thông của trung ương và địa phương. Tỉnh Lạng Sơn có 11 đại biểu tham dự hội nghị.
Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho những tập thể đạt thành tích xuất sắc

Năm 2010 công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước; giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; đấu tranh bác bỏ những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tăng cường sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài.Đối với Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới, trong năm qua các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan báo chí địa phương đã làm tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền phân giới cắm mốc, công tác này đã góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng mối quan hệ hữu nghị láng giềng hai nước Việt Nam – Trung Quốc.Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, một số hạn chế, những đề nghị, kiến nghị đối với công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc. Đồng thời tập trung trao đổi, thảo luận về phương hướng, các biện pháp triển khai nhiệm vụ trong năm 2011và những năm tiếp theo.
Tại hội nghị, đã có 41 tập thể , 44 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010. Tỉnh ta vinh dự có 1 tập thể và 2 cá nhân được tặng bằng khen.


Ngọc Nhung