Thứ hai,  06/02/2023

Ðà Nẵng tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo chủ chốt

* Đác Nông nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký văn bản yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có kế hoạch tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2011.Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện rà soát, lựa chọn các vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các phòng chuyên môn trực thuộc để tổ chức thi tuyển. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục tổ chức thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Ngành y tế xúc tiến việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các bệnh viện chuyên khoa, các đơn vị y tế trực thuộc để thay thế các chức danh còn thiếu hoặc các đồng chí lãnh đạo gần đến tuổi về hưu. Các...

* Đác Nông nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký văn bản yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có kế hoạch tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2011.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện rà soát, lựa chọn các vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các phòng chuyên môn trực thuộc để tổ chức thi tuyển. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục tổ chức thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Ngành y tế xúc tiến việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các bệnh viện chuyên khoa, các đơn vị y tế trực thuộc để thay thế các chức danh còn thiếu hoặc các đồng chí lãnh đạo gần đến tuổi về hưu. Các quận, huyện, lựa chọn ít nhất từ 2 đến 3 chức danh các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các phòng chuyên môn để tổ chức thi tuyển; đồng thời tiếp tục tổ chức thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THCS và trường tiểu học. Năm 2011, Đà Nẵng sẽ tổ chức thi tuyển các chức danh: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng. Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu việc tổ chức sơ tuyển và giới thiệu ứng cử viên sẽ được các đơn vị liên quan tiến hành và tổng hợp danh sách gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10-3-2011; ưu tiên công chức, viên chức trẻ có trình độ, năng lực và cán bộ trong diện quy hoạch. Việc thi tuyển sẽ tổ chức tập trung một lần nhằm chọn người có kết quả cao nhất để bổ nhiệm vào các chức danh hoặc bảo lưu kết quả trong thời gian một năm để bổ nhiệm vào các chức danh khi thành phố có nhu cầu.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đác Nông vừa ban hành văn bản hướng dẫn các huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tuyển chọn cán bộ nguồn dài hạn ở cả các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, Đác Nông từng bước đổi mới cơ cấu, nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành; chú trọng việc tuyển chọn cán bộ nguồn là những người có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức ưu tú, vượt trội và nhất là những người trẻ tuổi có chí hướng phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, lợi ích cộng đồng. Tỉnh sẽ tập trung đào tạo các lớp cán bộ trẻ có năng lực công tác và trình độ chuyên môn cao như thạc sĩ, tiến sĩ, cán bộ khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực như nông-lâm nghiệp, công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, công nghệ môi trường, y tế, giáo dục, văn học – nghệ thuật, quản lý đô thị. Nguồn cán bộ được tuyển chọn từ cơ sở (cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn) và thông qua thực tiễn hoạt động từ phong trào quần chúng và quá trình học tập, lao động, công tác. Việc tuyển chọn cán bộ nguồn ở cấp xã không quá 30 tuổi, cấp huyện hoặc tương đương không quá 35 tuổi, cấp tỉnh không quá 40 tuổi và có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, được cơ quan, đơn vị chọn lựa, giới thiệu. Đối với cán bộ nguồn là sinh viên không quá 30 tuổi, học sinh tốt nghiệp THPT không quá 22 tuổi và tốt nghiệp các trường đại học hoặc phổ thông dân tộc nội trú, THPT xếp loại khá, giỏi trở lên. Trong quá trình tuyển chọn, tỉnh có chính sách ưu tiên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ.

Theo Nhandan