Thứ hai,  06/02/2023

Nghệ An tập trung chỉ đạo đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp vào cuộc sống

* Kiên Giang triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Năm 2011, Tỉnh ủy Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.Nghệ An coi trọng công tác tư tưởng, định hướng dư luận, tạo đồng thuận cao nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng năm 2011; tiếp tục đưa việc thực hiện Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' vào chiều sâu và có sức lan tỏa lớn; cải thiện điều kiện và đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan đảng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề...

* Kiên Giang triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Năm 2011, Tỉnh ủy Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Nghệ An coi trọng công tác tư tưởng, định hướng dư luận, tạo đồng thuận cao nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng năm 2011; tiếp tục đưa việc thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 vào chiều sâu và có sức lan tỏa lớn; cải thiện điều kiện và đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan đảng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của tỉnh nhằm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

* Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2015 có 35/118 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Theo đó, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương thực hiện và hoàn thành sớm các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội các xã. Bên cạnh tiêu chí phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, việc thực hiện quy hoạch sẽ dựa trên cơ sở tôn trọng thực trạng, những phong tục tập quán của nhân dân, đồng thời cập nhật tiêu chí mới và nâng lên cho phù hợp điều kiện mới. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc quy hoạch toàn bộ các xã nông thôn mới trong năm 2011. Từ nay đến cuối năm, các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai sáu nhiệm vụ trọng tâm; trong đó ưu tiên hàng đầu là công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, giúp cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hiểu sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Theo Nhandan