Thứ ba,  31/01/2023

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Chiều 7-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu QH thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, QH Khóa XII. Đến dự, có đông đảo cử tri các khu dân cư thuộc địa bàn các phường thuộc hai quận Cầu Giấy và Ba Đình.Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri Thủ đô phát biểu ý kiến bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi, đánh giá cao những kết quả và chất lượng của các kỳ họp vừa qua của QH Khóa XII, đặc biệt là tinh thần làm việc ngày càng dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao của các đại biểu QH, thể hiện qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. QH tiếp tục thể hiện bước đổi mới, cải tiến về nội dung, cách thức tiến hành, ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Theo ý kiến của một số cử tri, các kỳ họp QH vừa qua thật sự dân chủ; nhiều vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo...

Chiều 7-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu QH thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, QH Khóa XII. Đến dự, có đông đảo cử tri các khu dân cư thuộc địa bàn các phường thuộc hai quận Cầu Giấy và Ba Đình.

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri Thủ đô phát biểu ý kiến bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi, đánh giá cao những kết quả và chất lượng của các kỳ họp vừa qua của QH Khóa XII, đặc biệt là tinh thần làm việc ngày càng dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao của các đại biểu QH, thể hiện qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. QH tiếp tục thể hiện bước đổi mới, cải tiến về nội dung, cách thức tiến hành, ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội của đất nước. Theo ý kiến của một số cử tri, các kỳ họp QH vừa qua thật sự dân chủ; nhiều vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo cử tri và nhân dân cả nước quan tâm đã được đưa ra thảo luận công khai. Công tác giám sát thực chất, mang lại kết quả cao hơn, thời gian tổ chức mỗi kỳ họp ngắn gọn và tiết kiệm.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cử tri đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa liên quan các vấn đề kiềm chế lạm phát, quản lý giá thuốc chữa bệnh, về quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn Thủ đô, xây dựng các trường học và cơ sở y tế tại các khu công nghiệp, khu đô thị lớn trong cả nước, chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Cử tri cũng kiến nghị các cấp, các ngành và TP Hà Nội quan tâm giải quyết nhiều vấn đề liên quan công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại một số khu dân cư đông đúc, khu vực trung tâm, các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng có thu nhập thấp. Hơn nữa, cần quan tâm cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và xây dựng hành lang pháp lý để doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư…

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao nhiều ý kiến cụ thể, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cử tri. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho rằng, từ hoạt động tiếp xúc cử tri, QH lắng nghe, tổng hợp nhiều ý kiến đóng góp quý báu không chỉ về những vấn đề bức xúc tại địa phương, mà còn nêu những vấn đề lớn của cuộc sống, đề cập những vấn đề quan trọng của đất nước. Từ những vấn đề cử tri quan tâm nêu ra, các cấp, các ngành và TP Hà Nội lắng nghe, tiếp thu, cùng bàn và tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Kỳ họp thứ 9 sắp tới là kỳ họp cuối cùng của QH Khóa XII. Sắp tới, theo đúng quy định của pháp luật, vào ngày 22-5, sẽ tiến hành bầu cử đại biểu QH Khóa XIII. Sau đó, khoảng tháng 7, diễn ra kỳ họp thứ nhất, QH Khóa XIII để kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu ra Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng KSNDTC; phê chuẩn các thành viên Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trình… Đó là những nhiệm vụ rất quan trọng. Kỳ họp thứ 9, QH Khóa XII tập trung tổng kết nhiệm kỳ công tác, hoạt động của toàn khóa, qua đó nhìn lại những kết quả đã làm được, tìm ra phương hướng sắp tới để cải tiến, đổi mới hơn nữa. Hiện nay các cơ quan của QH đang chuẩn bị các nội dung báo cáo tổng kết. Sắp tới, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch QH, Chánh án TANDTC, Viện trưởng KSNDTC sẽ có báo cáo trước QH để QH đóng góp ý kiến, bổ sung. Tại kỳ họp này QH cũng sẽ thông qua một số luật theo chương trình đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trên cơ sở chuẩn bị triển khai thật tốt cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 22-5 tới, thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH, các cơ quan của QH, của Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, của Chủ tịch nước, của TANDTC, Viện KSNDTC. Qua tiếp thu ý kiến của cử tri cả nước và từ thực tiễn, thời gian tới, QH cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động của QH. QH không chỉ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất mà còn là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. QH là một khối đại đoàn kết toàn dân tộc mang được tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, nhiều thành phần, nhiều vùng miền khác nhau.

Từ tổng kết nhiệm kỳ QH Khóa XII và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011, và triển khai tốt công tác bầu đại biểu QH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước cần ra sức cố gắng, quyết tâm cao để đạt kết quả cao nhất. Thời gian tới, từng cán bộ, đảng viên cần đồng cam cộng khổ, gương mẫu đi đầu, học tập tấm gương của Bác Hồ, nói đi đôi với làm, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tránh hình thức, tránh lãng phí. Sau bầu cử, trong nhiệm kỳ mới, cần có những bước tiến mới, xây dựng bộ máy Nhà nước ta ngày càng vững mạnh. QH sẽ thực hiện tốt chức năng của mình, đồng lòng, hiệp sức cùng chung trách nhiệm, cùng Chính phủ và các cơ quan khác trong hệ thống chính trị thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra, đáp ứng những yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Theo Nhandan