Thứ năm,  09/02/2023

Tổng thống CH Pa-ra-goay Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết thăm chính thức nước ta

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hôm nay, Tổng thống CH Pa-ra-goay Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết thăm chính thức nước ta. Cùng đi có: Bộ trưởng Ngoại giao Ếc-tô La-cốc-na-ta; Bộ trưởng Nông nghiệp và Chăn nuôi Ên-xô Cát-đô-xô; Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Phơ-răng-xít-cô Ri-vát; Đại sứ Pa-ra-goay tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam Nao-i-u-ki To-i-ô-tô-xi; Tổng Vụ trưởng Nghi lễ Nhà nước Au-đa Rôi Đe Rây-chát; một số quan chức Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao.Ông Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết sinh ngày 30-5-1951 tại quận Xan Xô-la-nô, TP Xan Pê-đơ-rô Đên Pa-ra-na, bang I-ta-pú-a, Pa-ra-goay trong một gia đình nghèo. Năm 1969-1970, ông tốt nghiệp Trường Sư phạm đào tạo Giáo viên tiểu học và dạy học ở trường tiểu học. Sau đó, ông học tại Trường đào tạo Giáo sĩ và trở thành Giáo sĩ truyền giáo dự bị (1971-1972). Năm 1975, ông được phong làm Giáo sĩ chính thức. Năm 1977, tốt nghiệp Đại học Thiên chúa giáo và được cử đi truyền giáo ở Ê-cu-a-đo. Năm 1982, ông làm Trợ giảng tại Trường Đào tạo Giáo sĩ tại Pa-ra-goay và năm 1983, tốt nghiệp khoa Xã hội học, chuyên...

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hôm nay, Tổng thống CH Pa-ra-goay Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết thăm chính thức nước ta. Cùng đi có: Bộ trưởng Ngoại giao Ếc-tô La-cốc-na-ta; Bộ trưởng Nông nghiệp và Chăn nuôi Ên-xô Cát-đô-xô; Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Phơ-răng-xít-cô Ri-vát; Đại sứ Pa-ra-goay tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam Nao-i-u-ki To-i-ô-tô-xi; Tổng Vụ trưởng Nghi lễ Nhà nước Au-đa Rôi Đe Rây-chát; một số quan chức Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao.

Ông Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết sinh ngày 30-5-1951 tại quận Xan Xô-la-nô, TP Xan Pê-đơ-rô Đên Pa-ra-na, bang I-ta-pú-a, Pa-ra-goay trong một gia đình nghèo. Năm 1969-1970, ông tốt nghiệp Trường Sư phạm đào tạo Giáo viên tiểu học và dạy học ở trường tiểu học. Sau đó, ông học tại Trường đào tạo Giáo sĩ và trở thành Giáo sĩ truyền giáo dự bị (1971-1972). Năm 1975, ông được phong làm Giáo sĩ chính thức. Năm 1977, tốt nghiệp Đại học Thiên chúa giáo và được cử đi truyền giáo ở Ê-cu-a-đo. Năm 1982, ông làm Trợ giảng tại Trường Đào tạo Giáo sĩ tại Pa-ra-goay và năm 1983, tốt nghiệp khoa Xã hội học, chuyên ngành Học thuyết Xã hội Thiên chúa, tại Trường đại học Gơ-rê-gô-ri-a-na, Rô-ma. Năm 1987 là Giáo sư Học viện Thần học Cao cấp A-xun-xi-ôn; thành viên Hội đồng Giáo lý của Hội nghị Giáo mục Pa-ra-goay và Nhóm Tư duy Thần học của Hội đồng Giám mục Mỹ la-tinh (CELAM). Năm 1992, ông được phong làm Giáo sĩ cao cấp và giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh tôn giáo Pa-ra-goay. Năm 1994, ông được phong làm Giám mục giáo xứ Xan Pê-đơ-rô và tham gia các hoạt động ủng hộ phong trào nông dân nghèo đấu tranh đòi ruộng đất; phụ trách Cộng đồng Giáo hội Pa-ra-goay. Năm 2005, ông tự nguyện từ bỏ các chức vụ trong giáo hội và được Giáo hoàng Giăng Pôn II chấp thuận. Năm 2006-2007, ông tham gia thành lập Tổ chức Kháng cự của công dân, tập hợp các đảng chính trị đối lập chủ chốt, năm công đoàn lớn và hơn một trăm hội đoàn dân sự, trở thành lãnh tụ của Tổ chức Kháng cự của công dân và thành lập phong trào Đoàn kết quốc gia (CN), chính đảng đối lập với đảng Màu cầm quyền. Năm 2007, ông được đảng Tự do cấp tiến chân chính (PLRA) và Liên minh Yêu nước vì Sự thay đổi (APC) đề cử làm ứng cử viên Tổng thống và được bầu làm Tổng thống CH Pa-ra-goay ngày 20-4-2008. Ông có vợ và một con trai.

Theo Nhandan