Chủ nhật,  29/01/2023

Các ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Bộ Công thương vừa ban hành Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nội dung chương trình gồm sáu nhóm công việc, giao cho từng đơn vị cụ thể chủ trì, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.Một là, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng. Hai là, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước (NSNN). Lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 danh mục các dự án cắt giảm đầu tư sử dụng vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ, danh mục các dự án cắt giảm đầu tư của các DNNN trong phạm vi quản lý, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 5. Chủ động sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của chín tháng còn lại...

Bộ Công thương vừa ban hành Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nội dung chương trình gồm sáu nhóm công việc, giao cho từng đơn vị cụ thể chủ trì, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Một là, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng. Hai là, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước (NSNN). Lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 danh mục các dự án cắt giảm đầu tư sử dụng vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ, danh mục các dự án cắt giảm đầu tư của các DNNN trong phạm vi quản lý, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 5. Chủ động sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của chín tháng còn lại trong dự toán năm 2011. Xác định cụ thể số tiết kiệm, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3. Ba là, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng. Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 phê duyệt quy trình, nguyên tắc kiểm soát nhập khẩu hàng hóa, vật tư, thiết bị của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn do Chính phủ bảo lãnh, vốn đầu tư của DNNN. Trong tháng 4, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quy định về điều tiết cân đối cung – cầu đối với từng mặt hàng thiết yếu, bảo đảm kết hợp hợp lý, gắn sản xuất trong nước với điều hành xuất nhập khẩu. Trong tháng 3 ban hành văn bản chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo bảo đảm hiệu quả, ổn định giá lương thực trong nước; bảo đảm an ninh lương thực. Trong tháng 3 xây dựng kế hoạch điều hành xuất, nhập khẩu, phấn đấu bảo đảm nhập siêu không quá 16% tổng kim ngạch xuất khẩu; chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp kiểm soát nhập khẩu hàng tiêu dùng, hạn chế nhập siêu. Huy động cao nhất công suất các nhà máy điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện trong mùa khô, ưu tiên điện cho sản xuất; sử dụng điện tiết kiệm, phân bổ hợp lý để bảo đảm đáp ứng cho các nhu cầu thiết yếu của sản xuất và đời sống. Bốn là, điều chỉnh giá điện, xăng, dầu gắn với trợ giúp hộ nghèo, chủ động điều hành linh hoạt giá xăng, dầu, bảo đảm giá xăng, dầu trong nước bám sát giá xăng, dầu thế giới, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 3 cơ chế điều hành giá điện theo cơ chế thị trường. Năm là, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội. Sáu là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

UBND tỉnh Hải Dương đã triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ tới các cấp, các ngành trong tỉnh về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tăng cường công tác điều hành và kiểm soát tiền tệ, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2011; phấn đấu tăng thu ngân sách; tăng cường kiểm tra, giám sát chống thất thu thuế; rà soát lại kế hoạch chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên; tạm dừng trang bị mới xe ô-tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng, giảm đến mức thấp nhất chi phí điện, điện thoại, nước, xăng, dầu. Không ứng trước vốn cho các dự án và chưa khởi công các công trình, dự án mới sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ (trừ các dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách). Xây dựng kế hoạch tiết giảm, phân bổ, sử dụng điện hợp lý để bảo đảm điện cho các nhu cầu thiết yếu trong sản xuất và đời sống. Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn và làm tốt công tác trợ giúp hộ nghèo khi điều chỉnh giá điện…

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tỉnh giao các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý nguồn thu, chống thất thu thuế, khai thác triệt để nguồn thu từ đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý tốt nguồn thu phí, lệ phí, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7-8% so với dự toán 2011. Ngành công thương tiến hành khảo sát, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động, có thêm các sản phẩm mới làm gia tăng giá trị sản xuất. Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, thúc đẩy lưu thông hàng hóa; động viên doanh nghiệp chủ động khai thác nguồn vốn tín dụng từ nhiều kênh, khắc phục khó khăn về vốn. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; điều hành cung ứng điện hợp lý phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; thực thi có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo, nhất là các chương trình, dự án đầu tư vào bảy huyện nghèo.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội hai tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong thời gian tới, Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Các sở, ngành thực hiện nghiêm kế hoạch tiết giảm chi tiêu công, tạm dừng sử dụng ngân sách để trang bị mới một số phương tiện, thiết bị cho các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; giảm đến mức thấp nhất chi phí hội nghị, tổng kết, sơ kết, đi công tác trong và ngoài nước. Chưa khởi công các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; thực hiện các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng các ngành công nghiệp – thương mại – dịch vụ, xuất khẩu. Tăng cường kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, ngăn chặn kịp thời những hành vi đầu cơ, nâng giá bất hợp lý.

Theo Nhandan