Thứ ba,  28/03/2023

Tổ chức đoàn giám sát, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử

Sáng qua 7-3, tại Hà Nội, Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội thuộc Hội đồng bầu cử đại biểu QH khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên thứ hai, với sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, Trưởng Tiểu ban.Tại phiên họp này, các thành viên Tiểu ban đã nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian gần đây và kế hoạch triển khai công tác bảo vệ cuộc bầu cử. Trên cơ sở đó, các thành viên dự họp đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử.Cũng tại phiên họp này, Tiểu ban đã thông qua kế hoạch tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử. Theo đó, thành lập hai đoàn giám sát, kiểm tra.Đoàn thứ nhất do Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Hội đồng bầu cử, Trưởng Tiểu ban...

Sáng qua 7-3, tại Hà Nội, Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội thuộc Hội đồng bầu cử đại biểu QH khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên thứ hai, với sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, Trưởng Tiểu ban.

Tại phiên họp này, các thành viên Tiểu ban đã nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian gần đây và kế hoạch triển khai công tác bảo vệ cuộc bầu cử. Trên cơ sở đó, các thành viên dự họp đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử.

Cũng tại phiên họp này, Tiểu ban đã thông qua kế hoạch tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử. Theo đó, thành lập hai đoàn giám sát, kiểm tra.

Đoàn thứ nhất do Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Hội đồng bầu cử, Trưởng Tiểu ban làm trưởng đoàn giám sát tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đoàn thứ hai do đồng chí Lê Quang Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực làm trưởng đoàn giám sát, kiểm tra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Ninh Bình.

UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn Quy trình giới thiệu người ứng cử Đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử; Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII và ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016; nghe phổ biến kế hoạch của Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai công tác bầu cử. Hội nghị đã nhất trí cao về Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND; nội dung, thủ tục trình tự dự kiến những người ứng cử; lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác; giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH và việc gửi hồ sơ của những người ứng cử đại biểu QH…

Theo Nhandan