Thứ hai,  06/02/2023

Ðồng ý ký hai bản ghi nhớ với Chính phủ Ca-na-đa

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1324/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép ký hai bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng và dự án Phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND hai tỉnh Sóc Trăng và Hà Tĩnh tiến hành thẩm định, phê duyệt và quản lý, thực hiện dự án trên theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế và Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn UBND hai tỉnh Hà Tĩnh và Sóc Trăng về các thủ tục cần thiết để ký kết, triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại nêu trên của Chính phủ Ca-na-đa theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hai dự án trên vào Danh mục tài...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1324/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép ký hai bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng và dự án Phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND hai tỉnh Sóc Trăng và Hà Tĩnh tiến hành thẩm định, phê duyệt và quản lý, thực hiện dự án trên theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế và Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn UBND hai tỉnh Hà Tĩnh và Sóc Trăng về các thủ tục cần thiết để ký kết, triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại nêu trên của Chính phủ Ca-na-đa theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hai dự án trên vào Danh mục tài trợ chính thức của Ca-na-đa thay cho tên dự án Tăng cường phân cấp, phân quyền cho nâng cao đời sống nông thôn tỉnh Sóc Trăng và dự án Tăng cường phân cấp nâng cao đời sống nông thôn tỉnh Hà Tĩnh mà Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tại Công văn số 84/VPCP-QHQT ngày 7-1-2008 và Công văn số 1564/VPCP-QHQT ngày 12-3-2008.

Theo Nhandan