Thứ hai,  06/02/2023

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011

LSO-Ngày 7/3/2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Tuy phát biểu tại hội nghịNăm 2010, công tác tuyên giáo đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được quan tâm chỉ đạo và định hướng kịp thời. Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp; chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai học tập chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật...

LSO-Ngày 7/3/2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thế Tuy phát biểu tại hội nghị
Năm 2010, công tác tuyên giáo đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được quan tâm chỉ đạo và định hướng kịp thời. Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp; chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai học tập chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức”, “Là văn minh”; chỉ đạo đôn đốc các đảng bộ trực thuộc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, phản ánh kịp thời, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt công tác tuyên giáo. Cụ thể: tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về “ Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; tuyên truyền đưa nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu….
Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, TrưởngBan Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho các tập thể
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả, thành tích mà công tác tuyên giáo của tỉnh đạt được trong năm 2010. Đồng thời, đồng chí cũng nêu lên một số hạn chế cần khắc phục và đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần quan tâm đó là: Chủ động tham mưu việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đi vào cuộc sống; chủ động nắm bắt tư tưởng của nhân dân phục vụ tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp; quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nắm bắt tư tưởng, định hướng kịp thời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân …
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 16 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2010.

Xuân Hương