Thứ hai,  20/03/2023

Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập

LSO-Chiều ngày 7/3/2011, Đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2011-2016) tại xã Bính Xá huyện Đình Lập. Cùng đi có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Sở Nội vụ; UBND, UBMTTQ huyện Đình Lập.Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã đã báo cáo với đoàn về công tác triển khai bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2011-2016). Nhìn chung công tác triển khai bầu cử được cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Xã đã thành lập Ban chỉ đạo, kiện toàn công tác nhân sự, cơ sở vật chất theo đúng thời gian, pháp luật quy định, các văn bản chỉ đạo của cấp trên đều được triển khai xuống cơ sở. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, xã dự kiến số tổ bầu cử là 8, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở cấp xã là 25,...

LSO-Chiều ngày 7/3/2011, Đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2011-2016) tại xã Bính Xá huyện Đình Lập. Cùng đi có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Sở Nội vụ; UBND, UBMTTQ huyện Đình Lập.
Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã đã báo cáo với đoàn về công tác triển khai bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2011-2016). Nhìn chung công tác triển khai bầu cử được cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Xã đã thành lập Ban chỉ đạo, kiện toàn công tác nhân sự, cơ sở vật chất theo đúng thời gian, pháp luật quy định, các văn bản chỉ đạo của cấp trên đều được triển khai xuống cơ sở. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, xã dự kiến số tổ bầu cử là 8, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở cấp xã là 25, số người được giới thiệu ứng cử là 49. Tuy nhiên công tác triển khai bầu cử ở xã còn một số khó khăn, cần khắc phục để thực hiện tốt hơn.
Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận công tác triển khai bầu cử ở xã đã thực hiện đúng luật, đảm bảo đúng quy trình. Để làm tốt công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2011-2016) đồng chí đề nghị: Xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc quy trình bầu cử, chuẩn bị tốt kinh phí đảm bảo đủ, kịp thời, tiết kiệm.

Ngọc Nhung