Thứ hai,  02/10/2023

Đình Lập chủ động tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

– Tăng cường tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực là một trong số những giải pháp hữu hiệu được Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch huyện Đình Lập tập trung thực hiện nhằm từng bước đẩy lùi các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; căn cứ các văn bản hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của BCĐ 35 cấp trên, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ – cơ quan thường trực BCĐ cấp huyện đã tham mưu xây dựng kế hoạch công tác theo từng năm; tham mưu thành lập, kiện toàn BCĐ, tổ thư ký; trực tiếp quản lý toàn lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên chỉ đạo việc phát triển lực lượng cộng tác viên đến tất cả các chi, đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó, các thành viên BCĐ và đội ngũ cộng tác viên đã tích cực tham gia gỡ bỏ nhiều trang, bài viết có nội dung xấu độc theo định hướng từ BCĐ cấp tỉnh.

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2022, trên địa bàn huyện Đình Lập

Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện cho biết: Fanpage của đơn vị là “Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Đình Lập” được thành lập từ tháng 12/2021, đến nay fanpage có hơn 3.200 lượt  theo dõi. Chúng tôi thường xuyên đăng tải thông tin về hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp, lan tỏa, lựa chọn những thông tin chính thống, tích cực, gần gũi với hoạt động của địa phương, qua đó thu hút được sự tương tác lớn từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Đi đôi với khuyến khích duy trì các fanpage hoạt động tốt, có sức lan tỏa, BCĐ huyện đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thành lập các trang tin để kết nối, chia sẻ thông tin tích cực trên không gian mạng. Cùng với đó, nhiều đơn vị trên địa bàn huyện đã thành lập các fanpage của đơn vị để tuyên truyền, đăng tải các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến cán bộ đảng viên và người dân trên địa bàn, đơn vị; đồng thời chia sẻ, lan toả thông tin tích cực; những nội dung có liên quan khi phát sinh sự việc được nhiều người quan tâm, trước những sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện, gắn với công tác tuyên truyền phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng… Kết quả, trong quý I/2023, lực lượng 35 toàn huyện đã đăng tải, chia sẻ được hơn 1.000 tin, bài, ảnh, video, phóng sự… trên báo chí, phát thanh truyền hình, trên internet, mạng xã hội, thu hút gần 32.000 lượt tiếp cận.

Đồng chí Hoàng Xuân Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Ban Thường trực BCĐ cấp huyện cho biết: Để các trang, nhóm hoạt động hiệu quả, từ năm 2021 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tham mưu tổ chức được 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo với Chuyên đề “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” cho 100% lực lượng 35 của huyện. Duy trì trang facebook Tre Việt, Group Đường số 4, trang công khai “ĐÌNH LẬP PHÁT TRIỂN”, trang thông tin tuyên giáo thường xuyên chia sẻ, đăng tải các bài viết từ trang chính thống của trung ương, tỉnh, thông tin các hoạt động của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đơn cử như thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin định kỳ với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh… để các cơ quan báo chí phản ánh, định hướng dư luận kịp thời. Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, đã có trên 20 tin, bài của các cơ quan báo chí phản ánh các vấn đề diễn ra trên địa bàn huyện như: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội… Đây là nguồn tin, bài chính thống, là cơ sở để người dân tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác. Đồng thời, giúp cấp ủy, chính quyền theo dõi sát các vấn đề, kịp thời tổng hợp, nắm bắt các thông tin để xử lý các tình huống phát sinh.

Mặt khác, BCĐ huyện thường xuyên theo dõi fanpage, tài khoản mạng xã hội đăng tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá chế độ; tổ chức gặp gỡ, trao đổi, vận động kết hợp răn đe đối với các đối tượng có biểu hiện chống đối trên địa bàn (từ năm 2021 đến nay tổ chức 5 cuộc đối thoại với các cá nhân có nhận thức sai lệch với chủ trương, đường lối của Đảng theo Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW ngày 21/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương). Từ đó, góp phần ổn định tình hình, ngăn ngừa các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, BCĐ huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, chia sẻ những thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đồng thời xây dựng, hình thành nhiều hơn nữa các fanpage, trang mạng xã hội, vừa ngăn chặn thông tin xấu độc, vừa chia sẻ thông tin tích cực, lan tỏa những hành động đẹp, việc làm tốt, có ý nghĩa trong đời sống trên không gian mạng. Qua đó, thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phục vụ tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng huyện Đình Lập trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

BẾ THỊ TRANG (Đình Lập)