Chủ nhật,  05/02/2023

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Ðại sứ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ

Chiều 8-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ công tác.Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng 33 đồng chí mới được bổ nhiệm làm Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm hết sức to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thủ tướng nêu rõ, các đồng chí nhận nhiệm vụ làm Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa thành công tốt đẹp, kết thúc kế hoạch năm năm (2006-2010) với nhiều thuận lợi và khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, các thế lực thù địch chống phá... nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của T.Ư Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta đạt được những thành tựu quan trọng trên các...

Chiều 8-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ công tác.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng 33 đồng chí mới được bổ nhiệm làm Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm hết sức to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thủ tướng nêu rõ, các đồng chí nhận nhiệm vụ làm Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa thành công tốt đẹp, kết thúc kế hoạch năm năm (2006-2010) với nhiều thuận lợi và khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, các thế lực thù địch chống phá… nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của T.Ư Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá cao, bình quân năm năm đạt 7%, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, an sinh xã hội được bảo đảm tốt hơn, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được mở rộng và phát huy, hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo ra môi trường hòa bình để phát triển đất nước… Thủ tướng nhấn mạnh, trong những thành tựu chung có đóng góp quan trọng của ngành ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các vị Đại sứ, Trưởng Đại diện tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nắm bắt tình hình thực tế ở trong nước, nêu cao bản lĩnh, phát huy trí tuệ, chủ động, tích cực, nhạy bén, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhân dịp này, Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành chức năng hoàn thành việc đưa lao động Việt Nam tại Li-bi về nước an toàn.

Các Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hứa với Thủ tướng sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, không ngừng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tiến bộ và giàu mạnh.

Theo Nhandan