Chủ nhật,  05/02/2023

Hà Nam tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ngày 8-3, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Trong năm năm tới, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH; giá trị xuất khẩu tăng 12,8%/năm; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2015 đạt 2.800 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người bằng mức bình quân chung của cả nước... Hà Nam phấn đấu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh tập trung khai thác tiềm năng và lợi thế tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội; phát triển công nghiệp với tốc độ cao, bền vững; chú trọng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, trong đó xi-măng là sản phẩm chủ lực. Tăng cường vận động, thu hút các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào các khu công nghiệp; ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp...

Ngày 8-3, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Trong năm năm tới, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH; giá trị xuất khẩu tăng 12,8%/năm; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2015 đạt 2.800 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người bằng mức bình quân chung của cả nước… Hà Nam phấn đấu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh tập trung khai thác tiềm năng và lợi thế tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội; phát triển công nghiệp với tốc độ cao, bền vững; chú trọng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, trong đó xi-măng là sản phẩm chủ lực. Tăng cường vận động, thu hút các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào các khu công nghiệp; ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến nông sản. Tỉnh có cơ chế, chính sách hấp dẫn thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ.

* Để tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đác Lắc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ 9; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 và lời dạy của Bác Hồ với BĐBP; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Trong năm năm (2011-2015), Đảng ủy BĐBP tỉnh phấn đấu mỗi năm có hơn 90% cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ tập trung xây dựng cấp ủy, chi bộ, nhất là ở đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo đảm trong sạch, vững mạnh. Tăng cường việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, chi bộ gắn với điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp năng lực công tác; làm tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên. Phát huy tính năng động, sáng tạo của cá nhân, coi trọng việc lãnh đạo các chi bộ chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tự phê bình và phê bình, nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng trong thực hiện nghị quyết chi bộ, đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đảng viên mọi lúc, mọi nơi; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát phù hợp tình hình thực tế. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đánh giá đúng những mặt mạnh và yếu kém của các tổ chức cơ sở đảng, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Theo Nhandan