Thứ hai,  06/02/2023

Các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 9-3, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và đề ra Chương trình hành động về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.Trong Chương trình hành động, Thành ủy TP Hồ Chí Minh xác định: Tập trung mọi nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân thành phố thực hiện đạt hiệu quả cao nhất chỉ đạo của Bộ Chính trị về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, góp phần cùng cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội năm 2011, tạo tiền đề để thành phố phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.Hội nghị tập trung thảo luận bốn giải pháp cụ thể.Một là, thành phố chủ động phối hợp Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm chính...

Ngày 9-3, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và đề ra Chương trình hành động về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Trong Chương trình hành động, Thành ủy TP Hồ Chí Minh xác định: Tập trung mọi nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân thành phố thực hiện đạt hiệu quả cao nhất chỉ đạo của Bộ Chính trị về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, góp phần cùng cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội năm 2011, tạo tiền đề để thành phố phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Hội nghị tập trung thảo luận bốn giải pháp cụ thể.

Một là, thành phố chủ động phối hợp Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng về tín dụng, tỷ giá, lãi suất, huy động vốn, hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối… Tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất – kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ; giảm tốc độ và tỷ trọng vay vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán; xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi vi phạm các quy định có liên quan. Tăng cường công tác quản lý ngân sách. Cùng với các biện pháp tăng thu cho ngân sách (chống nợ thuế, thất thu thuế; bán tài sản nhà đất không hiệu quả,…), thực hiện nghiêm chính sách tài khóa thắt chặt, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên của chín tháng còn lại…

Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; rà soát các dự án đầu tư để tập trung cho những công trình cấp thiết (giao thông, y tế, giáo dục, nông nghiệp, nông thôn, nhà tái định cư, quốc phòng – an ninh, các chương trình đột phá); tiết kiệm chi phí đầu tư dự án, khắc phục tình trạng trì trệ trong thi công; đầu tư đồng bộ, nhanh chóng đưa các công trình vào sử dụng; xác định tiêu chí, danh mục các công trình không cấp thiết, không khởi công mới trong năm 2011.

Thực hiện chính sách tiết kiệm đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm ngặt trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; thực hiện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn ODA và đầu tư toàn xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương tiết kiệm năng lượng, nhất là tiết kiệm sử dụng điện, phấn đấu tiết kiệm 10% sản lượng điện trong tiêu dùng dân cư năm 2011, ưu tiên phân bổ nguồn điện phục vụ sản xuất (tiết kiệm sử dụng điện trong các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm điện chiếu sáng công cộng, quảng cáo; sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện,…); tiết kiệm nguyên liệu, sử dụng nguyên liệu thay thế nguyên liệu nhập khẩu, gắn với nội dung tiết kiệm trong đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 ở từng đơn vị, địa phương.

Tổng kết chương trình bình ổn thị trường thành phố, rút kinh nghiệm chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung thêm mặt hàng thiết yếu vào Chương trình bình ổn thị trường (ngoài chín mặt hàng đã bình ổn) để triển khai thực hiện trong năm 2011 và những năm tiếp theo; quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ trên địa bàn; tăng nguồn cung hàng hóa với nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định; có kế hoạch dự trữ các mặt hàng thiết yếu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm không để xảy ra đầu cơ, trục lợi gây biến động giá trên địa bàn.

Hai là, phát triển sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy tốc độ phục hồi kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, nhà đất, cấp phép đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài để thu hút đầu tư phát triển. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất – kinh doanh.

Nhanh chóng xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu; nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty đầu tư tài chính, quỹ bảo lãnh tín dụng vừa và nhỏ; nghiên cứu hỗ trợ lãi suất hợp lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ, hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh để mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, hạn chế nhập siêu.

Ba là, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ người nghèo. Tiết kiệm chi, và đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội giúp người nghèo, nhất là diện chính sách, người về hưu, hộ nghèo, người khuyết tật, neo đơn, công nhân, nông dân, sinh viên và lực lượng vũ trang gặp khó khăn do việc tăng giá điện, nước, xăng dầu.

Bốn là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, thống nhất trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục, tạo sự đồng thuận, nâng cao lòng tin, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; kịp thời biểu dương, nhân rộng những gương điển hình trong phong trào thi đua lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; tiết kiệm ngân sách, tiết kiệm năng lượng, không tiêu dùng hàng xa xỉ, đắt tiền, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động &#39Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam&#39.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Đây là chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11 của Chính phủ, toàn Đảng bộ thành phố, trước hết là trong các cấp ủy cần quán triệt sâu sắc và tự giác, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, đồng thuận trong xã hội, nêu cao vai trò người đứng đầu cấp ủy. Các cấp, các ngành cần thực hiện tốt chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo, điều hành của thành phố. Gắn yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị lâu dài của thành phố. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra, trong Chương trình hành động của Thành ủy, góp phần cùng Trung ương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách thành phố năm 2011.

* Tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2011 tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hành tiết kiệm, tạm dừng việc mua sắm ô-tô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn, giảm hội nghị, hội thảo, lễ hội, sơ kết, tổng kết và đón nhận các danh hiệu thi đua. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc tiết kiệm định mức sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng, dầu. Ngừng các khoản chi cho các nhiệm vụ khác chưa thật sự cấp bách, nội dung không thiết thực.

Tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng cấp bách hoàn thành trong năm 2011, không khởi công mới các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, trừ các dự án phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, các dự án trọng điểm quốc gia và công trình sử dụng vốn ODA. Sắp xếp lại nhiệm vụ chi, bảo đảm tiết kiệm 10% trong chín tháng còn lại; tăng cường quản lý thị trường bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa, bình ổn giá trên thị trường, phân bổ điện hợp lý để đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Theo Nhandan