Thứ hai,  06/02/2023

Hội nghị trực tuyến Chính phủ sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 157/QĐ-TTg

LSO-Ngày 10/3/2011, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 157/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, về phía tỉnh có đồng chí Tô Hùng Khoa, ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đại diện các ngành Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, các trường học và một số hộ gia đình vay vốn học sinh, sinh viên tiêu biểu trên địa bàn. Hộ vay vốn báo cáo tham luận tại Lạng SơnThực hiện chương trình cho vay vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, trên địa bàn tỉnh đến nay đã có hàng ngàn học sinh được tạo điều kiện vay vốn trong những năm qua. Từ hàng chục tỷ đồng vốn, các em đã có tiền mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ việc học, trang trải chi phí...

LSO-Ngày 10/3/2011, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 157/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị, về phía tỉnh có đồng chí Tô Hùng Khoa, ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đại diện các ngành Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, các trường học và một số hộ gia đình vay vốn học sinh, sinh viên tiêu biểu trên địa bàn.
Hộ vay vốn báo cáo tham luận tại Lạng Sơn
Thực hiện chương trình cho vay vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, trên địa bàn tỉnh đến nay đã có hàng ngàn học sinh được tạo điều kiện vay vốn trong những năm qua. Từ hàng chục tỷ đồng vốn, các em đã có tiền mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ việc học, trang trải chi phí học tập, qua đó nâng cao các điều kiện vật chất, tinh thần, góp phần đem lại hiệu quả học tập cao. Chương trình vốn đã thực sự đi vào cuộc sống, động viên và giúp các em vượt khó vươn lên, nhất là các con em gia đình nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo trực tuyến sơ kết 3 năm của Ngân hàng Chính sách xã hội trung ương về thực hiện chương trình vốn tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, nghe báo cáo tham luận của các ngành tài chính, giáo dục, lao động thương binh và xã hội, tham luận của các hội, các hộ vay vốn tiêu biểu. Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ghi nhận những hiệu quả kinh tế, xã hội của chương trình vốn cho vay học sinh, sinh viên cũng như ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội, các bộ, ngành liên quan, các địa phương nhằm thực hiện sâu sát hơn chương trình vốn trong thời gian tới. Trong đó quan tâm các biện pháp rà soát các đối tượng vay, duy trì kiểm tra, giám sát và bám sát cơ sở tuyên truyền, để không lãng phí cơ hội học tập cho các em.

Lâm Như