Thứ ba,  31/01/2023

Đoàn kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Lạng Sơn

LSO-Ngày 10/3/2011, Đoàn kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Đào Quang Thu, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn để rà soát các dự án đầu tư theo Nghị quyết (NQ) số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Toàn cảnh buổi làm việcTiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.Trong năm 2010, tổng các nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý: 1.282 tỷ đồng; tổng vốn phân bổ 884,4 tỷ đồng; số còn lại bố trí cho các mục tiêu: hỗ trợ xi măng làm đường GTNT và thủy lợi nhỏ; cân đối cho các huyện, thành phố…Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các chủ đầu tư trong việc triển khai kế hoạch đầu tư XDCB nên đã đạt được một số kết quả quan trọng: tổ chức khởi...

LSO-Ngày 10/3/2011, Đoàn kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Đào Quang Thu, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn để rà soát các dự án đầu tư theo Nghị quyết (NQ) số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Toàn cảnh buổi làm việc
Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Trong năm 2010, tổng các nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý: 1.282 tỷ đồng; tổng vốn phân bổ 884,4 tỷ đồng; số còn lại bố trí cho các mục tiêu: hỗ trợ xi măng làm đường GTNT và thủy lợi nhỏ; cân đối cho các huyện, thành phố…Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các chủ đầu tư trong việc triển khai kế hoạch đầu tư XDCB nên đã đạt được một số kết quả quan trọng: tổ chức khởi công xây dựng mới 95 công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng 90 công trình. Nguồn vốn được đầu tư đã góp phần tăng trưởng kinh tế 9,61%, kết cấu hạ tầng KT-XH và năng lực sản xuất mới được bổ sung, hoàn thành đưa điện lưới đến 3 xã cuối cùng của huyện Bình Gia, hoàn thành mục tiêu NQ Đại hội XIV của tỉnh, 100% số xã có điện lưới quốc gia; kết hợp các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, trái phiếu Chính phủ, vốn sự nghiệp giao thông để đầu tư một số ngầm tràn, duy tu bảo dưỡng…Hết năm 2010, có thêm 9 xã có đường ôtô đến trung tâm xã đi được 4 mùa.
Việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn đầu tư nguồn sổ xố kiến thiết và các nguồn vốn khác trong năm 2011 được thực hiện theo đúng cơ cấu, mục tiêu của Quốc hội, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và của HĐND tỉnh. Các dự án được ghi vốn đủ thủ tục đầu tư, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy hoạch chi tiết, kế hoạch đầu tư xây dựng 5 năm 2011-2015 của tỉnh.
Các sở, ngành giải trình, làm rõ những vấn đề mà Đoàn quan tâm
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Quang Thu, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Lạng Sơn trong việc nghiêm túc triển khai thực hiện NQ số 11 của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần sớm quyết định phê duyệt chương trình hành động, hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai thực hiện NQ số 11, tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại các sở, ngành, địa phương; rà soát lại kế hoạch năm 2011 của tất cả các nguồn vốn, các dự án đang chuyển tiếp theo đúng tinh thần NQ 11; ngoài các dự án được khởi công mới theo NQ 11, còn các dự án khác cần giải trình rõ tính cấp bách cần khởi công mới của dự án…

Minh Thảo