Thứ hai,  06/02/2023

Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 13

Ngày 10-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Các vấn đề xã hội (Quốc hội khóa XII) đã họp phiên toàn thể lần thứ 13. Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; Trương Thị Mai, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội cùng các thành viên Ủy ban dự.Tại phiên họp, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Chính phủ báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2010. Báo cáo nêu rõ: Đến nay, hệ thống các văn bản hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện chế độ chính sách BHXH. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến về BHXH tiếp tục được duy trì, từng bước tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và tổ chức thực hiện của người lao động...

Ngày 10-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Các vấn đề xã hội (Quốc hội khóa XII) đã họp phiên toàn thể lần thứ 13. Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội; Trương Thị Mai, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội cùng các thành viên Ủy ban dự.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Chính phủ báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2010. Báo cáo nêu rõ: Đến nay, hệ thống các văn bản hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện chế độ chính sách BHXH. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến về BHXH tiếp tục được duy trì, từng bước tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và tổ chức thực hiện của người lao động và người sử dụng lao động. Đối tượng tham gia BHXH tiếp tục tăng, nhất là bảo hiểm thất nghiệp. Năm 2010, BHXH bắt buộc là 9,343 triệu người, tăng 6% so với năm 2009 là (8,815 triệu người), bảo hiểm thất nghiệp đạt 7,055 triệu người, tăng 17,7% so với năm 2009 (5,993 triệu người). Thu BHXH đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2010 thu BHXH bảo đảm kế hoạch Chính phủ giao. Cụ thể: Thu quỹ BHXH bắt buộc (từ đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động) là 49,628 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2009, thu quỹ bảo hiểm tự nguyện là 149,7 tỷ đồng và thu quỹ bảo hiểm thất nghiệp đạt 3.640,5 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2009. Tuy nhiên, tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH vẫn xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố và tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31-12-2010, số nợ đóng, chậm đóng BHXH là 1.725,4 tỷ đồng.

Công tác chi trả bảo đảm đúng chế độ chính sách và thời hạn quy định. Đồng thời với việc tăng cường bảo đảm an toàn trong chi trả tiền mặt, cơ quan BHXH đã tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích hình thức chi trả qua thẻ ATM cho những người hưởng BHXH có nguyện vọng.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, nhất là những vướng mắc trong chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời dẫn tới những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, cũng như bảo đảm cân đối quỹ BHXH.

Báo cáo đề xuất một số giải pháp và kiến nghị: Về quản lý Nhà nước, cần tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Luật BHXH; nghiên cứu xây dựng các phương án sửa đổi, bổ sung Luật BHXH trình Quốc hội khóa XIII. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền về hình thức và nội dung nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về quyền và trách nhiệm trong quá trình thực thi chính sách BHXH. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về BHXH từ Trung ương tới cơ sở. Hoàn thiện chính sách đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH và một số giải pháp về tổ chức thực hiện, v.v.

Tại phiên họp, các đại biểu còn nghe và thảo luận về thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực y tế và lao động, thương binh và xã hội; cho ý kiến về một số dự án luật lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các dự án luật; dự thảo Báo cáo công tác của Ủy ban tại kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9 và một số dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

Theo Nhandan