Chủ nhật,  05/02/2023

Khai trương trang thông tin điện tử về bầu cử

* Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Bình Dương, Nam Định Chiều qua, 10-3, tại Hà Nội, Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức khai trương trang thông tin điện tử (web) về bầu cử. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Hội đồng bầu cử, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã dự và ấn nút khai trương trang web này.Đây là trang tin điện tử chính thức của Hội đồng bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; là đầu mối đăng tải, phổ biến các tài liệu, thông tin chính thức từ các tổ chức phụ trách bầu cử và các tổ chức khác liên quan cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 như: các tài liệu, thông tin của Đảng, của Hội đồng bầu cử, của các Ủy ban bầu cử, của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc...

* Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Bình Dương, Nam Định
Chiều qua, 10-3, tại Hà Nội, Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức khai trương trang thông tin điện tử (web) về bầu cử. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Hội đồng bầu cử, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã dự và ấn nút khai trương trang web này.

Đây là trang tin điện tử chính thức của Hội đồng bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; là đầu mối đăng tải, phổ biến các tài liệu, thông tin chính thức từ các tổ chức phụ trách bầu cử và các tổ chức khác liên quan cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 như: các tài liệu, thông tin của Đảng, của Hội đồng bầu cử, của các Ủy ban bầu cử, của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Đăng tải danh sách và hồ sơ của các ứng cử viên đại biểu QH khóa XIII, kết quả bầu cử và các số liệu thống kê về cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Cùng với các cơ quan thông tin đại chúng trang web góp phần tuyên truyền để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Ngày 10-3, làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai các bước chuẩn bị cho bầu cử của Bình Dương thực hiện nghiêm túc, tích cực, chủ động, chu đáo và cụ thể; đúng thời gian và tiến độ theo quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban bầu cử tỉnh cần tập trung vào những việc quan trọng, như phân công tổ chức kiểm tra cấp cơ sở để kịp thời chấn chỉnh các điểm thiếu sót cũng như kịp thời triển khai, hướng dẫn các văn bản, nội dung mới; phải tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần sau. Do Bình Dương có lượng công nhân nhập cư lớn cho nên phải theo dõi, nắm chắc sự biến động cử tri, nhất là số cử tri tạm trú, khách vãng lai ở các khu vực công nghiệp; các cấp phải chọn những người có năng lực, tư cách để tập huấn nghiệp vụ và bố trí tham gia phục vụ các đơn vị, tổ bầu cử và có số lượng dự phòng thay thế; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hệ thống chính trị kể cả các hình thức tuyên truyền ở các câu lạc bộ, nhà trọ, trong nội bộ gia đình, các đối tượng chính sách… nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh cần nắm chắc tình hình địa bàn, có phương án, kế hoạch cụ thể, chủ động ứng phó tình hình phát sinh xảy ra; cần rút kinh nghiệm từ nhiều đợt bảo đảm an ninh, trật tự của những sự kiện lớn vừa qua; đồng thời bổ sung tình hình mới, yếu tố mới; bổ sung kế hoạch, biện pháp phối hợp thật tốt giữa hai lực lượng công an và quân sự; quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, công nhân khó khăn…

Cùng ngày 10-3, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử, Trưởng đoàn giám sát đã kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Nam Định, đánh giá công tác chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai các bước chuẩn bị bầu cử của Nam Định được thực hiện nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, chủ động, chu đáo, bảo đảm tiến độ và đúng luật định. Đồng chí cho rằng, thành viên các tổ bầu cử các cấp ở Nam Định có tính kế thừa cao, tạo cơ sở để tổ chức cuộc bầu cử sắp tới đạt kết quả tốt. Công tác hiệp thương đã bám sát theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương; cơ cấu, số lượng các đại biểu cơ bản bảo đảm yêu cầu.

Đồng chí cũng lưu ý Nam Định cần tiếp tục quan tâm để bảo đảm số lượng đại biểu nữ và đại biểu tôn giáo, kiện toàn các ủy ban bầu cử các cấp và chuẩn bị các điều kiện để cuộc bầu cử lần này được tổ chức một cách dân chủ, đúng pháp luật và thật sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Nam Định báo cáo với đoàn về tình hình triển khai công tác bầu cử từ ngày 15-2 đến ngày 8-3-2011. Đến nay, tỉnh đã thành lập 211 Ủy ban bầu cử ở ba cấp với tổng số 2.331 thành viên và 29 Ban chỉ đạo bầu cử ở chín huyện và 90 phường với tổng số 363 thành viên.

Theo Nhandan