Chủ nhật,  05/02/2023

Công an tỉnh: Phát động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ"

LSO-Sáng 11/3/2011, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức lễ phát động cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ". Đồng chí Trần Đăng Yến – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát độngCuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ" là cuộc vận động lớn do Bộ Công an tổ chức nhằm tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của lực lượng CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân. Cuộc vận động được phát động với 6 nội dung chính, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ đối với yêu cầu xây dựng lực lượng CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, nâng...

LSO-Sáng 11/3/2011, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức lễ phát động cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”.
Đồng chí Trần Đăng Yến – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát động
Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” là cuộc vận động lớn do Bộ Công an tổ chức nhằm tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của lực lượng CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân. Cuộc vận động được phát động với 6 nội dung chính, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ đối với yêu cầu xây dựng lực lượng CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân. Chấn chỉnh tác phong, thái độ và nếp sống của cán bộ chiến sĩ; xây dựng nếp sống văn hóa, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; phát hiện xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, nhất là những hành vi vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân…. Công an Lạng Sơn chọn 4 đơn vị gồm Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Cao Lộc làm đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện cuộc vận động.
Công an Lạng Sơn phát động cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”
Tại lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với xây dựng nếp sống văn hóa trong mỗi gia đình cán bộ, chiến sĩ CAND; xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị; xây dựng nếp sống văn hóa trong ứng xử với nhân dân. Với khẩu hiệu “Công an Lạng Sơn siết chặt kỷ cương, điều lệnh nội vụ, văn hóa ứng xử phục vụ nhân dân”; ngay sau lễ phát động, các đơn vị toàn Công an tỉnh sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm triển khai kịp thời và hiệu quả trong toàn lực lượng.

Thúy Hường