Thứ tư,  08/02/2023

Tiếp nhận và trồng cây đa gốc Tân Trào tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên – Huế

Ngày 11-3, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận cây đa Tân Trào 'đời đời nhớ ơn Bác Hồ' do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chiết cành từ cây đa gốc ở Tân Trào (Tuyên Quang) về trồng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế. Việc trồng cây đa Tân Trào tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế để cán bộ, nhân dân trong tỉnh đến Bảo tàng Hồ Chí Minh có điều kiện được thăm cây đa Tân Trào; cùng ôn lại lịch sử vẻ vang của phong trào cách mạng dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; cùng quyết tâm phấn đấu giữ vững, phát huy thành quả cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh như Bác Hồ hằng mong...

Ngày 11-3, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp nhận cây đa Tân Trào &#39đời đời nhớ ơn Bác Hồ&#39 do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chiết cành từ cây đa gốc ở Tân Trào (Tuyên Quang) về trồng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Việc trồng cây đa Tân Trào tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên – Huế để cán bộ, nhân dân trong tỉnh đến Bảo tàng Hồ Chí Minh có điều kiện được thăm cây đa Tân Trào; cùng ôn lại lịch sử vẻ vang của phong trào cách mạng dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; cùng quyết tâm phấn đấu giữ vững, phát huy thành quả cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh như Bác Hồ hằng mong ước.

Theo Nhandan