Chủ nhật,  29/01/2023

Kỷ niệm 45 năm giải phóng A So và 35 năm thành lập huyện A Lưới

Sáng 11-3, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng A So và 35 năm Ngày thành lập huyện (11-3-1966 - 11-3-2011).Tại buổi lễ, các cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã cùng nhau ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, những chiến công oanh liệt của quân và dân A Lưới trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân A Lưới quyết tâm đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2010 - 2015 của huyện đã đề ra....

Sáng 11-3, huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng A So và 35 năm Ngày thành lập huyện (11-3-1966 – 11-3-2011).
Tại buổi lễ, các cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã cùng nhau ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, những chiến công oanh liệt của quân và dân A Lưới trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân A Lưới quyết tâm đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2010 – 2015 của huyện đã đề ra.

Theo Nhandan