Thứ hai,  06/02/2023

Ðồng tâm hiệp lực vì sức khỏe và chất lượng cộng đồng

Ngày 12-3, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội lần thứ 2, với thông điệp "Đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì sức khỏe và chất lượng cộng đồng dân tộc Việt Nam". Dự hội nghị, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Ở Việt Nam, gia đình chính là tế bào của xã hội, là cái nôi tái tạo con người, duy trì truyền thống dân tộc; là mái trường đầu tiên và trường học suốt đời của mỗi người; là tổ ấm của mỗi con người và đặc biệt gia đình chính là đơn vị tế bào của y tế dự phòng. Chính vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thời gian tới, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam nên ký chương trình liên tịch phối hợp liên ngành với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Phụ nữ trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm để có các chương trình...

Ngày 12-3, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội lần thứ 2, với thông điệp “Đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì sức khỏe và chất lượng cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Dự hội nghị, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Ở Việt Nam, gia đình chính là tế bào của xã hội, là cái nôi tái tạo con người, duy trì truyền thống dân tộc; là mái trường đầu tiên và trường học suốt đời của mỗi người; là tổ ấm của mỗi con người và đặc biệt gia đình chính là đơn vị tế bào của y tế dự phòng. Chính vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thời gian tới, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam nên ký chương trình liên tịch phối hợp liên ngành với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Phụ nữ trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm để có các chương trình hành động cụ thể nâng cao sức khỏe cộng đồng; xây dựng giáo dục bền vững; có chính sách về sức khỏe sinh sản và trẻ sơ sinh và phát động mạnh phong trào thể dục, thể thao trong cộng đồng.
Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, được thành lập từ cuối năm 2008 và chính thức hoạt động vào cuối năm 2009. Đến nay, Hội đã thành lập được 10 ban chuyên môn và Quỹ bảo trợ Hội; phối hợp các tổ chức, ban, ngành tổ chức được 159 cuộc nói chuyện, tư vấn nâng cao kiến thức, chăm lo cho sức khỏe cộng đồng thu hút hơn 35.000 người tham dự; thành lập 13 chi hội, ba trung tâm và Hiệp hội các CLB Kinh Lạc Thao trực thuộc Hội…
Nhân dịp này, Hội cũng đã tổ chức Hội thảo khoa học &#39Chăm sóc sức khỏe cộng đồng&#39 với sự tham gia của hơn 400 đại biểu là các nhà khoa học, các cán bộ, lãnh đạo của các đoàn thể, các Hội và các tổ chức xã hội.
Theo Nhandan