Chủ nhật,  29/01/2023

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

LSO- Chiều ngày 11/3/2011, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ do đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Tham dự cùng Đoàn có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ban đảng của tỉnh.Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Công Tuỳ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2011, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong quý I năm 2011, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tiếp tục tổ chức thực hiện đạt kết quả theo các chương trình, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII đề ra; triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng một cách tích cực và đồng bộ. Chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ tổng kết, sơ kết một số nghị quyết, chỉ thị và ban hành một số chương trình, kế hoạch để...

LSO- Chiều ngày 11/3/2011, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ do đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Tham dự cùng Đoàn có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ban đảng của tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Công Tuỳ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2011, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong quý I năm 2011, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tiếp tục tổ chức thực hiện đạt kết quả theo các chương trình, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII đề ra; triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng một cách tích cực và đồng bộ. Chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ tổng kết, sơ kết một số nghị quyết, chỉ thị và ban hành một số chương trình, kế hoạch để triển khai một số nhiệm vụ năm 2011; cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được quan tâm; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác phân tích, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2010. Kịp thời tổ chức sắp xếp bộ máy sau đại hội; phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn, bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Thanh Kiểm nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; rà soát các loại hình tổ chức cơ sở đảng, tổ chức tốt bộ máy đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, làm tốt công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá cán bộ cần phải đánh giá đúng; quan tâm công tác quản lý, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.


Ngọc Nhung