Thứ hai,  04/12/2023

Giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Cục Hải quan tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát nêu

– Sáng 23/5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) tại Cục Hải quan tỉnh và Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh.

Từ ngày 1/1/2022 đến tháng 3/2023, Cục QLTT tỉnh đã ban hành 10 kế hoạch, 5 quyết định kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề để triển khai công tác kiểm tra, xử lý VPHC các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của QLTT; kiểm tra nội bộ định kỳ, kiểm tra nội bộ đột xuất, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị. Hiện nay, Cục QLTT có 91 công chức có Thẻ kiểm tra thị trường vẫn còn thời hạn sử dụng; thẩm quyền xử phạt VPHC từ Cục trưởng đến đội trưởng đội QLTT là 9 người; thẩm quyền xử phạt VPHC của Kiểm soát viên thị trường là 82 người.

Trong kỳ kiểm tra, Cục trưởng Cục QLTT đã ban hành 6 Quyết định về kiểm công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC, ban hành 4 quyết định kiểm tra nội bộ định kỳ, kiểm tra nội bộ đột xuất, ban hành Quy chế làm việc của cục. Kết quả, Cục QLTT đã kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC được 5 đơn vị (Đội QLTT số 1, 2, 3, 4 và 5). Kết quả kiểm tra cơ bản các đơn vị thực hiện quy trình nghiệp vụ về kiểm tra, xử lý VPHC theo quy định của pháp luật.

Về kiểm tra, xử lý các VPHC, năm 2022 và 3 tháng 2023, Cục QLTT tỉnh đã phối hợp với các cơ quan kiểm tra được 2.405 vụ; trong đó có 1.422 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt VPHC trên 4,476 tỷ đồng; tiến hành thanh tra chuyên ngành 4 cuộc theo Kế hoạch thanh tra chuyên ngành đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Kết quả thanh tra, xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt VPHC 92,5 triệu đồng; 3 vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Cục Hải quan tỉnh, lãnh đạo cục báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại 2 đơn vị Đoàn giám sát đã khảo sát đầu tháng 5/2023 gồm: Hải quan Tân Thanh và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Trong đó tập trung một số nội dung như: quản lý hàng hoá khu vực cửa khẩu; thời hạn bảo quản tang vật đối với trường hợp hàng hoá không xác định được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật, phương tiện; việc thiếu lực lượng chuyên trách để bố trí kiểm soát địa bàn; các vướng mắc trong đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng hoạt động bưu chính để vận chuyển hàng hoá vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ; thời hạn lập biên bản vi phạm; cơ sở hạ tầng, kho bãi; vướng mắc trong xác định quyền giải trình trong trường hợp xử lý VHPC về thuế…


Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị: Lãnh đạo 2 cục tiếp tục tăng cường tập huấn kỹ năng cho cán bộ liên quan đến công tác xác định hành vi vi phạm, công tác lập biên bản các nội dung vi phạm; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm đảm bảo đúng quy định, đúng trình tự, thẩm quyền, đối tượng.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật nói chung, tuyên truyền việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến những lĩnh vực của 2 ngành nói riêng; tăng cường hơn nữa kiểm tra nội bộ, công tác thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh hành vi, tác phong, phát ngôn, tiếp xúc của cán bộ với đối tượng cá nhân, tập thể được kiểm tra, phát hiện vi phạm; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan trong công tác phát hiện, đấu tranh với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, công tác tố giác tội phạm.

Đối với Cục Hải quan tỉnh cần tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc đã ban hành quyết định xử lý vi phạm; quan tâm công tác ghi biên bản, nội dung biên bản vi phạm; khắc phục những khó khăn hiện nay, quan tâm bố trí cán bộ, kinh phí để thực hiện hiệu quả công tác này.

Đối với đề xuất của các đơn vị, đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian tới.

THANH HUYỀN - THU HIỀN