Thứ năm,  09/02/2023

Kiểm soát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng để kiềm chế lạm phát

LSO- Ngày 24/2/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP, về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Để thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nhằm triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực mà nghị quyết đã đề ra. Trong đó đặc biệt đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn đầu tư do tỉnh quản lý trong năm 2011. Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trụ sở nhà làm việc Chi nhánh Viettel Lạng Sơn Chỉ đạo, điều hành về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng còn lại của năm 2011, lãnh đạo UBND tỉnh đã nhấn mạnh, trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư rà soát toàn bộ các công trình, dự án...

LSO- Ngày 24/2/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP, về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Để thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nhằm triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực mà nghị quyết đã đề ra. Trong đó đặc biệt đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn đầu tư do tỉnh quản lý trong năm 2011.
Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trụ sở nhà làm việc Chi nhánh Viettel Lạng Sơn


Chỉ đạo, điều hành về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng còn lại của năm 2011, lãnh đạo UBND tỉnh đã nhấn mạnh, trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư rà soát toàn bộ các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được bố trí vốn năm 2011, xác định cụ thể các công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn và giãn tiến độ trong năm 2011. Trong đó tập trung xem xét đình hoãn, giãn đối với các công trình sửa chữa trụ sở các cơ quan, các dự án khởi công mới nhưng chưa đủ điều kiện khởi công, các dự án chưa có khả năng cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư. Đối với các dự án trọng điểm của tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Trong năm 2011, tỉnh có 6 chương trình, dự án trọng điểm thì có 5 dự án đang được triển khai với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng gồm: dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn 1, đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ- Nguyễn Đình Chiểu), dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dự án toà nhà xuất nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị và dự án đường nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Đến tháng 3/2011, các công trình này đều được các chủ đầu tư thực hiện khá nghiêm túc từ khâu chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Thi công cầu trên tuyến đường 242 huyện Hữu Lũng


Nhiệm vụ kiểm soát nguồn vốn đầu tư, giải ngân các nguồn vốn cũng được tỉnh đặc biệt lưu ý trong giải pháp điều hành đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trong năm nay. Với tổng nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2011 do tỉnh quản lý là gần 1.200 tỷ đồng, UBND tỉnh cũng chỉ đạo cần thiết phải điều hoà các nguồn vốn để ưu tiên cho các dự án phát huy hiệu quả và có tiến độ tốt; chỉ đình, giãn đối với các dự án triển khai chậm. Về công tác giải ngân, các đơn vị trực tiếp quản lý nhiệm vụ này như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh giải ngân linh hoạt, hiệu quả nguồn vốn các dự án có khối lượng hoàn thành. Nhất quyết không để các nguồn vốn tồn đọng trong khi các dự án có khối lượng thực hiện tốt bị thiếu vốn giải ngân. Song song thực hiện quản lý dự án, kiểm soát, giải ngân các nguồn vốn, công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ gắn chặt với quản lý chất lượng công trình trong thời gian tới cũng góp phần nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.Công Quân