Thứ hai,  06/02/2023

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 11

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nhiều bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng triển khai ngay Nghị quyết này bằng việc ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết của Chính phủ.Các bộ, ngành, địa phương đều đã có các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhưng vấn đề quan trọng đặt ra là tổ chức thực hiện như thế nào để các chương trình, kế hoạch này phát huy hiệu quả, bảo đảm mục tiêu và yêu cầu Chính phủ đề ra. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện một cách nghiêm túc và đồng bộ các nội dung được phân công của tất cả các cấp, các ngành. Đơn cử như việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của chín tháng...

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nhiều bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng triển khai ngay Nghị quyết này bằng việc ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết của Chính phủ.
Các bộ, ngành, địa phương đều đã có các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhưng vấn đề quan trọng đặt ra là tổ chức thực hiện như thế nào để các chương trình, kế hoạch này phát huy hiệu quả, bảo đảm mục tiêu và yêu cầu Chính phủ đề ra. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện một cách nghiêm túc và đồng bộ các nội dung được phân công của tất cả các cấp, các ngành. Đơn cử như việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của chín tháng còn lại trong năm 2011. Giải pháp này đòi hỏi các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp ở địa phương và các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011, phải chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí lại nhiệm vụ chi thường xuyên đã được giao đầu năm. Bộ Tài chính đã có Văn bản số 2665/BTC-NSNN hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương cách thức xác định số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên, đồng thời những địa chỉ cần tập trung cắt giảm và những nơi ngoại trừ cũng đã được chỉ rõ. Vấn đề còn lại chính là sự quyết tâm, nghiêm túc thực hiện của lãnh đạo, bởi việc cắt giảm này cũng đụng chạm tới quyền lợi của nhiều đối tượng và việc cắt giảm phải bảo đảm ảnh hưởng thấp nhất đến người dân.
Các chương trình, kế hoạch hành động nhằm triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ cũng cần được cụ thể hóa thành các đề án, văn bản, nhiệm vụ… để đưa vào Chương trình công tác năm 2011 của các ngành, các cấp, trong đó cần xác định rõ tiến độ, thời gian hoàn thành đối với từng công việc, từng nhiệm vụ… đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân thực hiện. Song song với việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, cũng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, cũng như xử lý những tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Sự quyết tâm, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành chính là yếu tố quyết định để Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 của cả nước.
Theo Nhandan