Thứ hai,  02/10/2023

Bình Gia: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW


Các tập thể được khen thưởng

– Chiều 23/5, Huyện ủy Bình Gia tổ chức hội nghị tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Để thực hiện Nghị quyết số 29, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các chương trình hành đồng, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn triển khai. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, Huyện Bình Gia đạt nhiều kết quả quan trọng về giáo dục và đào tạo: hệ thống trường, lớp được quy hoạch, đầu tư cơ bản; cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng giảng dạy, học tập được trang bị tương đối đầy đủ; trình độ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên từng bước được nâng lên.

Các mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình hành động của Ban Chấp hanh Đảng bộ huyện cơ bản đạt và vượt như: phổ cập giáo dục mầm non, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi được đến lớp và học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới đạt 100%; 100% phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đạt mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; số trường đạt chuẩn quốc gia là 20 trường tăng 14 trường so với năm 2012…

Trong giai đoạn 2013-2020, Tổng kinh phí nguồn ngân sách Nhà nước trong giai đoạn chi cho lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đào tạo là trên 12 tỷ đồng; chi các chế độ, chính sách giáo dục đào tạo hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là trên 43 tỷ đồng. Chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên không ngừng được nâng lên.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, chỉ ra những hạn chế, phân tích nguyên nhân và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 22 tập thể và 44 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29.

 MỸ LOAN