Chủ nhật,  29/01/2023

Phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của các Ðoàn Ðại biểu Quốc hội

Ngày 15-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiến hành Hội nghị tổng kết hoạt động Khóa XII, nhiệm kỳ 2007 - 2011. Hội nghị thống nhất đánh giá, trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII, mặc dù có nhiều biến động về tổ chức do quá trình hợp nhất theo Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội nhưng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, cố gắng hoàn thành kế hoạch và chương trình đề ra.Các lĩnh vực, nội dung hoạt động của Đoàn thường xuyên được đổi mới, chất lượng từng bước được nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực. Căn cứ chương trình xây dựng luật hằng năm, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào 35 dự án luật dự kiến thông qua tại các Kỳ họp thứ 4, 5, 6, 7, 8 của Quốc hội; tổ chức 213 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp Quốc hội, thu hút đông đảo cử tri tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm...

Ngày 15-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiến hành Hội nghị tổng kết hoạt động Khóa XII, nhiệm kỳ 2007 – 2011. Hội nghị thống nhất đánh giá, trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII, mặc dù có nhiều biến động về tổ chức do quá trình hợp nhất theo Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội nhưng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, cố gắng hoàn thành kế hoạch và chương trình đề ra.

Các lĩnh vực, nội dung hoạt động của Đoàn thường xuyên được đổi mới, chất lượng từng bước được nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực. Căn cứ chương trình xây dựng luật hằng năm, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào 35 dự án luật dự kiến thông qua tại các Kỳ họp thứ 4, 5, 6, 7, 8 của Quốc hội; tổ chức 213 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp Quốc hội, thu hút đông đảo cử tri tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm với Quốc hội. Hoạt động giám sát tiếp tục được nâng cao chất lượng và hiệu quả, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm như: thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố, về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, về quản lý sử dụng đất của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước trên địa bàn thành phố, về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học, dạy nghề, việc triển khai các dự án đường giao thông, khu công nghiệp… Từ ngày 1-8-2008 đến ngày 30-9-2010, các vị Đại biểu Quốc hội đã tiếp 2.147 lượt công dân, nghe phản ánh kiến nghị về các lĩnh vực kinh tế – xã hội và đời sống, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền, tuyên truyền hướng dẫn công dân chấp hành đường lối của Đảng, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội cũng đã tham gia tích cực, có trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng tại các Kỳ họp Quốc hội

.

Hội nghị cũng đã tập trung làm rõ những mặt tích cực, những hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Thành ủy, UBND, UB MTTQ thành phố Hà Nội, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn Đại biểu Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, cần phát huy hơn nữa vai trò của các chuyên gia trong công tác xây dựng pháp luật; tăng cường phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội với Thanh tra thành phố trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác giám sát của Đoàn và các Đại biểu Quốc hội tại cơ sở…

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả quan trọng mà Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đã đạt được, góp phần vào thành tựu chung của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XII, cả về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác đối ngoại. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn những hạn chế, nhiều việc chưa làm được, nhưng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đã hoạt động nền nếp, bài bản, tạo điều kiện thuận lợi cho các vị Đại biểu Quốc hội phát huy được vai trò Đại biểu nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việc tổ chức các Đoàn Đại biểu Quốc hội là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đây là kênh kết nối giữa Trung ương với địa phương, giữa Quốc hội với cử tri, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đại biểu Quốc hội hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực tế, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đã có nhiều sáng kiến, đổi mới trên cơ sở quy định của luật pháp, phù hợp với thực tiễn địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động: tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo, giám sát chuyên đề, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các Đoàn Đại biểu Quốc hội các địa phương khác.

Để phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả hoạt động của các Đoàn Đại biểu Quốc hội, cụ thể là Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Trước hết, lãnh đạo Đoàn phải luôn chủ động, tìm tòi sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động; tranh thủ các nguồn lực, điều kiện và môi trường thuận lợi của Thủ đô; đồng thời phát huy vai trò trung tâm của từng Đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của các ngành, các cấp ở địa phương, có ý nghĩa quan trọng. Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội phải luôn gần gũi cử tri, nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu giải quyết các ý kiến xác đáng của cử tri. Ngoài ra, việc chăm lo xây dựng một bộ máy giúp việc chuyên nghiệp, bài bản, sẽ tạo cơ sở cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội hoạt động thuận lợi và có hiệu quả cao hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong rằng, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn cho đến hết nhiệm kỳ Khóa XII, đồng thời chuẩn bị thật tốt cho bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII.

Đánh giá cao những kết quả công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ: Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng các chính sách phát triển lâu dài, bền vững của Thủ đô Hà Nội, nhất là đóng góp xây dựng Luật Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Thông qua công tác giám sát, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội nói chung, các vị Đại biểu Quốc hội nói riêng, đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát huy vai trò và những thành tựu đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, đồng thời góp phần vào thành công chung của Quốc hội, của đất nước.

Theo Nhandan