Thứ tư,  07/06/2023

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

– Sáng 25/5, đoàn công tác của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã được các cấp ủy Đảng huyện Văn Lãng tăng cường chỉ đạo đi vào chiều sâu; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân có sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn.

Trong năm 2022 và quý I/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát 12 tổ chức đảng, 28 đảng viên; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy kiểm tra 7 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 49 tổ chức đảng, 111 đảng viên; chi bộ cơ sở kiểm tra, giám sát 10 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dụng kiểm tra, giám sát; sau các cuộc kiểm tra, giám sát đã nêu rõ được những ưu điểm, đồng thời chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Qua kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện có 7 đảng viên vi phạm pháp luật, chính sách dân số, những điều đảng viên không được làm bị thi hành kỷ luật. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khai trừ; đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 4 đảng viên bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Không có trường hợp nào bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.


Lãnh đạo Huyện ủy Văn Lãng phát biểu làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn công tác và Ban Thường vụ Huyện ủy, phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện Văn Lãng đã tập trung trao đổi, làm rõ thêm những nội dung như: công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm cán bộ, luân chuyển cán bộ; việc kê khai minh bạch tài sản của cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai; lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Văn Lãng đã thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý đảng viên; các cơ quan trong khối nội chính của huyện có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí đề nghị: Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng; xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh phí phải thường xuyên liên tục, kiên quyết, kiên trì gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát huy vai trò của HĐND, MTTQ các cấp trong các hoạt động giám sát; làm tốt công tác phòng ngừa, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong việc tự soi, tự sửa; tăng cường kiểm soát, quản lý tài sản thu nhập cá nhân thuộc diện phải kê khai và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Phân bổ ngân sách, vốn đầu tư, mua sắm tài sản trang thiết bị; giảng phóng mặt bằng, kiểm kê tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân…

ĐÌNH QUANG