Thứ hai,  06/02/2023

Nâng cao vai trò của Quốc hội để góp phần xây dựng đất nước

Ngày 15-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII TP Hồ Chí Minh đã có cuộc tiếp xúc với đại diện Ban Thường trực UBMTTQ thành phố, 24 quận, huyện và các tổ chức thành viên UBMTTQ thành phố, để nghe góp ý kiến về kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố, chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII.Về hoạt động của Quốc hội khóa XII, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, hoạt động của Quốc hội đã được nâng lên, có nhiều đổi mới, nội dung hoạt động ngày càng sâu sát với cuộc sống, phát huy dân chủ, trí tuệ nhưng cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém cần phải nhìn thẳng vào để giải quyết, vươn lên. Chủ tịch nước khẳng định, Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh là đoàn đông về số lượng, mạnh về chất lượng, đã đóng góp tích cực, có ý nghĩa, nhất là đóng góp cho những vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, hoạt động của Đoàn ĐBQH...

Ngày 15-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII TP Hồ Chí Minh đã có cuộc tiếp xúc với đại diện Ban Thường trực UBMTTQ thành phố, 24 quận, huyện và các tổ chức thành viên UBMTTQ thành phố, để nghe góp ý kiến về kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố, chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII.

Về hoạt động của Quốc hội khóa XII, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, hoạt động của Quốc hội đã được nâng lên, có nhiều đổi mới, nội dung hoạt động ngày càng sâu sát với cuộc sống, phát huy dân chủ, trí tuệ nhưng cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém cần phải nhìn thẳng vào để giải quyết, vươn lên. Chủ tịch nước khẳng định, Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh là đoàn đông về số lượng, mạnh về chất lượng, đã đóng góp tích cực, có ý nghĩa, nhất là đóng góp cho những vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố cũng còn hạn chế. Chủ tịch nước đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn ĐBQH thành phố cần tăng cường tiếp xúc cử tri và nghiên cứu, đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, phối hợp, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri chính xác, kịp thời.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng trên cơ sở đúc kết, phát huy các kinh nghiệm và bài học của khóa XII, Quốc hội khóa XIII và Đoàn ĐBQH khóa XIII TP Hồ Chí Minh sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Chủ tịch nước khẳng định, nhiệm vụ trước mắt là xây dựng Đảng, chính quyền thật sự vững mạnh, &#39của dân, do dân và vì dân&#39, đặc biệt là vai trò của Quốc hội phải ngày càng được nâng cao, làm đúng chức trách của mình để góp phần cùng với nhân dân cả nước xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và hoạt động của Quốc hội khóa XIII. Trong đó, chất lượng của từng ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội sẽ góp phần cho hoạt động Quốc hội hiệu quả. Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị cần chuẩn bị cho Đoàn ĐBQH khóa XIII của TP Hồ Chí Minh luôn ngang tầm vị thế và vai trò của thành phố đối với cả nước, cũng như cần có sự quan tâm của cấp ủy, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền và Mặt trận ở địa phương để bảo đảm hiệu quả trong hoạt động của Đoàn ĐBQH, tổ ĐBQH và từng ĐBQH.

Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Phạm Phương Thảo cho biết, trong cả nhiệm kỳ, 23 ĐBQH của thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội. Đoàn đã tổ chức 78 hội thảo để nghe góp ý của các chuyên gia cho hoạt động lập pháp, tự tổ chức 28 cuộc giám sát và tham gia 36 đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Đoàn cũng đã tổ chức 420 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp 1.337 lượt công dân, giải quyết hơn 6.000 đơn thư gửi đến, chuyển các ban, ngành 1.886 đơn thư trong đó đã giải quyết được 1.058 đơn thư (56,09%).

Đại diện các giới, các ngành thành phố đánh giá cao Quốc hội khóa XII đã có nhiều đổi mới, làm được rất nhiều việc, nhất là trong công tác xây dựng, ban hành luật; hoạt động của Quốc hội rất tích cực, dân chủ, nhất là trong việc quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, qua đó tạo niềm tin trong nhân dân. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực, chất lượng và hiệu quả của Đoàn ĐBQH thành phố, những thực tiễn sinh động của thành phố đã được nêu ra tại diễn đàn Quốc hội. Tuy nhiên, hoạt động của Quốc hội khóa XII còn nhiều điều chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Công tác ban hành luật và hướng dẫn thi hành luật còn chậm, luật ban hành nhiều nhưng triển khai chưa đồng bộ, chưa đi vào cuộc sống; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; nhiều vấn đề dân sinh chưa được giải quyết tốt…

Cử tri thành phố mong muốn một Quốc hội mạnh, hoạt động thường xuyên và hiệu quả, do đó Quốc hội khóa XIII tới đây cần tăng chất lượng ĐBQH và số đại biểu chuyên trách, tăng cường tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát, cũng như xây dựng hệ thống các Ủy ban của Quốc hội thật sự mạnh và chuyên sâu hơn.

Theo Nhandan