Thứ hai,  06/02/2023

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Ngày 15-3, tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (Hội DN HVNCLC) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức buổi tọa đàm "Những chính sách kinh tế vĩ mô 2011 và giải pháp doanh nghiệp". Tham dự có đại diện Phòng Thưong mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các sở Công thương khu vực phía bắc và hơn 100 doanh nghiệp.Các ý kiến tham luận đã tập trung đánh giá tình hình biến động giá cả thị trường thế giới. Tại Việt Nam đầu năm 2011 tình hình kinh tế gặp một số khó khăn, nhưng hoạt động sản xuất trong 2 tháng đầu năm vẫn ổn định và bảo đảm nguồn cung hàng hóa đầy đủ cho thị trường. Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 11 để ổn định nền kinh tế. Bộ Công thương cũng đã triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn như: bảo đảm cân đối cho nền kinh tế; đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước; phát triển thị trường trong nước; xúc tiến...

Ngày 15-3, tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (Hội DN HVNCLC) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức buổi tọa đàm “Những chính sách kinh tế vĩ mô 2011 và giải pháp doanh nghiệp”. Tham dự có đại diện Phòng Thưong mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các sở Công thương khu vực phía bắc và hơn 100 doanh nghiệp.

Các ý kiến tham luận đã tập trung đánh giá tình hình biến động giá cả thị trường thế giới. Tại Việt Nam đầu năm 2011 tình hình kinh tế gặp một số khó khăn, nhưng hoạt động sản xuất trong 2 tháng đầu năm vẫn ổn định và bảo đảm nguồn cung hàng hóa đầy đủ cho thị trường. Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 11 để ổn định nền kinh tế. Bộ Công thương cũng đã triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn như: bảo đảm cân đối cho nền kinh tế; đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước; phát triển thị trường trong nước; xúc tiến thương mại…

Theo Nhandan