Thứ bảy,  27/11/2021

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Bến Tre

Chiều 16-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre.Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình trong tỉnh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Trong năm 2010, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh, cùng với sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ, bộ, ngành trung ương, nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,19%; cơ cấu kinh tế chuyển dần theo hướng công nghiệp, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng/năm, tăng 3,5 triệu đồng so năm 2009; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 15,55%. Bên cạnh đó chương trình kiên cố hóa trường, lớp học vùng sâu, vùng xa được đặc biệt quan tâm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giảng dạy và học tập, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên ở các cấp học phổ thông; hệ thống giao...

Chiều 16-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình trong tỉnh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Trong năm 2010, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh, cùng với sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ, bộ, ngành trung ương, nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,19%; cơ cấu kinh tế chuyển dần theo hướng công nghiệp, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng/năm, tăng 3,5 triệu đồng so năm 2009; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 15,55%. Bên cạnh đó chương trình kiên cố hóa trường, lớp học vùng sâu, vùng xa được đặc biệt quan tâm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giảng dạy và học tập, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên ở các cấp học phổ thông; hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo điều kiện đi lại và sản xuất kinh doanh ngày càng dễ dàng hơn; chính sách an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đúng đối tượng. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội ổn định, giữ vững. Đồng chí cũng đã báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác về cải cách tư pháp và công tác thi đua – khen thưởng trong năm 2010.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hoan nghênh, biểu dương những thành tựu về kinh tế – xã hội của tỉnh Bến Tre trong năm qua. Chủ tịch nước cho rằng, những kết quả đã đạt được trong năm 2010 là rất đáng trân trọng, là tiền đề và điều kiện vững chắc hơn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2011, năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm 2011 – 2015. Năm 2011 có những thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Chủ tịch nước mong rằng Đảng bộ Bến Tre cần quan tâm chăm lo công tác tư tưởng để ổn định tình hình tư tưởng trong quần chúng và trong cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là trong các cơ quan nhà nước phải tiến hành công tác vận động quần chúng và làm có hiệu quả. Chủ tịch nước nhấn mạnh, làm công tác tư tưởng phải bằng hành động có hiệu quả thì lòng tin của người dân với Đảng mới được nâng cao. Chủ tịch nước lưu ý Bến Tre phải phát huy từ truyền thống anh hùng để Bến Tre sớm thoát ra khỏi tỉnh nghèo, sánh vai cùng các tỉnh trong khu vực.

Theo Nhandan