Chủ nhật,  05/02/2023

Vận động đồng bào Công giáo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 15 và 16-3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) họp mở rộng, đánh giá kết quả hoạt động năm 2010 và triển khai công tác năm 2011. Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi, đại diện các ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch UBĐKCGVN, tới dự.Thời gian qua, UBĐKCG các cấp trong cả nước đã vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. UBĐKCGVN đã tổ chức đại hội thi đua, biểu dương hàng trăm tập thể, giáo dân tiêu biểu; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Năm Thánh 2010, đã đóng góp hơn 300 tỷ đồng giúp đỡ hộ nghèo, trẻ em tàn tật, bị nhiễm chất độc da cam...Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ năm 2011 là, tập trung vận động đồng bào Công giáo thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo...

Ngày 15 và 16-3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) họp mở rộng, đánh giá kết quả hoạt động năm 2010 và triển khai công tác năm 2011. Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Văn Núi, đại diện các ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch UBĐKCGVN, tới dự.

Thời gian qua, UBĐKCG các cấp trong cả nước đã vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. UBĐKCGVN đã tổ chức đại hội thi đua, biểu dương hàng trăm tập thể, giáo dân tiêu biểu; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Năm Thánh 2010, đã đóng góp hơn 300 tỷ đồng giúp đỡ hộ nghèo, trẻ em tàn tật, bị nhiễm chất độc da cam…

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ năm 2011 là, tập trung vận động đồng bào Công giáo thi đua phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Theo Nhandan