Thứ tư,  08/02/2023

Bình Gia làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử

LSO-Cùng với các địa phương trong tỉnh và cả nước, cho đến thời điểm hiện nay huyện Bình Gia cũng đã và đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.Ngay khi có kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, huyện Bình Gia đã khẩn trương bắt tay vào triển khai công tác bầu cử tại địa phương mình. Để công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra đúng luật, các bước hiệp thương đều được UBBC huyện triển khai trước 2 ngày so với hạn định. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đã được tổ chức vào ngày 25/2/2011. Với số đại biểu dự kiến là 64 đại biểu để bầu lấy 32 đại biểu, hầu hết cơ cấu được đảm bảo, trong đó dưới 35 tuổi và người ngoài Đảng chiếm 10%, đại biểu là nữ trên 30%. Đến ngày 26/02/2011, 20 xã, thị trấn trong toàn huyện đã hoàn thành tổ chức hiệp thương lần...

LSO-Cùng với các địa phương trong tỉnh và cả nước, cho đến thời điểm hiện nay huyện Bình Gia cũng đã và đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Ngay khi có kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, huyện Bình Gia đã khẩn trương bắt tay vào triển khai công tác bầu cử tại địa phương mình. Để công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra đúng luật, các bước hiệp thương đều được UBBC huyện triển khai trước 2 ngày so với hạn định. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đã được tổ chức vào ngày 25/2/2011. Với số đại biểu dự kiến là 64 đại biểu để bầu lấy 32 đại biểu, hầu hết cơ cấu được đảm bảo, trong đó dưới 35 tuổi và người ngoài Đảng chiếm 10%, đại biểu là nữ trên 30%. Đến ngày 26/02/2011, 20 xã, thị trấn trong toàn huyện đã hoàn thành tổ chức hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 với tổng số 897 để bầu ra 466 đại biểu.
Ngoài những thuận lợi nêu trên, việc triển khai công tác bầu cử ở huyện Bình Gia vẫn còn gặp những khó khăn nhất định do cuộc bầu cử lần này là lần đầu tiên đồng thời tổ chức bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cùng một ngày nên công việc nhiều hơn những lần bầu cử trước. Một mặt sau Đại hội Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận đã có nhiều thay đổi nhất là cán bộ Mặt trận tổ quốc ở cơ sở. Luật bầu cử Quốc Hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp mới được Quốc hội sửa đổi, bổ sung nên việc nắm luật của cán bộ nhất là cấp cơ sở còn nhiều lúng túng …. Để khắc phục những khó khăn nêu trên, Ban chỉ đạo, UBBC huyện thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn cơ sở, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc được giải quyết kịp thời nhanh chóng, chính xác. Vì vậy, đến thời điểm này về cơ bản, việc triển khai công tác bầu cử của huyện đảm bảo đúng theo quy trình quy định.
Theo số liệu thống kê chính thức, huyện Bình Gia có 38.059 cử tri tham gia bầu cử tại 112 đơn vị bầu cử, trong đó, cấp huyện gồm 7 đơn vị bầu cử, cấp xã 105 đơn vị bầu cử. Song song với công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, huyện đang chú trọng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đến người dân để mọi người hiểu và tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, đảm bảo an toàn-tiết kiệm- dân chủ-bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự ngày bầu cử là ngày hội của nhân dân.

Thế Phương