Thứ tư,  08/02/2023

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh uỷ

LSO-Ngày 17/3/2011, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ do đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Tham gia đoàn có lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh, các ban đảng của tỉnh.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyTại buổi làm việc ở hai đơn vị, đoàn đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kết quả thực hiện công tác quý I năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, những đề nghị, kiến nghị. Trong quý I, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, công tác tuyên giáo đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; đã tham mưu kịp thời cho cấp uỷ đảng triển khai tuyên truyền thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến cán bộ, đảng viên và...

LSO-Ngày 17/3/2011, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ do đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Tham gia đoàn có lãnh đạo HĐND – UBND tỉnh, các ban đảng của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tại buổi làm việc ở hai đơn vị, đoàn đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kết quả thực hiện công tác quý I năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, những đề nghị, kiến nghị. Trong quý I, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, công tác tuyên giáo đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; đã tham mưu kịp thời cho cấp uỷ đảng triển khai tuyên truyền thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Duy trì chất lượng các hội nghị giao ban với các ngành trong khối tuyên giáo, hội nghị báo cáo viên. Định hướng kịp thời hoạt động tuyên truyền và dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong quý I đã phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niện 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đón tết Nguyên đán Tân Mão và các hoạt động lễ hội đầu xuân, thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, triển khai các hoạt động ra quân đầu năm thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông – xuân năm 2011…
Ban Dân vận Tỉnh ủy

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc ở hai đơn vị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm đánh giá cao những kết quả đạt được của hai đơn vị trong thời gian qua, để thời gian tới thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn, đồng chí nhấn mạnh: Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai, quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở cơ sở. Đổi mới nội dung công tác tuyên giáo, góp phần tuyên truyền thực hiện tốt lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh bác bỏ những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, củng cố niềm tin cho nhân dân. Chủ động phối hợp với các ban đảng, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyển chọn những người làm công tác tuyên giáo, có năng khiếu, có trình độ chính trị, am hiểu nhiều lĩnh vực, có phương pháp sư phạm, làm việc có hiệu quả. Đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy, cần làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, vận động các tầng lớp quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt Năm Dân vận chính quyền, tham mưu làm tốt công tác cải cách hành chính, tích cực phối hợp với các ban, ngành, nắm thông tin, tình hình triển khai công việc có hiệu quả, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác dân vận; chăm lo bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong toàn ngành, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Ngọc Nhung