Chủ nhật,  29/01/2023

Ðà Nẵng nâng cao vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với HÐND

Sáng 17-3, HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ HĐND thành phố khóa VII (2004-2011). Đến dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành địa phương và 50 đại biểu HĐND thành phố khóa VII.Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 17 kỳ họp, trong đó có hai kỳ họp bất thường; thông qua 107 nghị quyết. Qua các kỳ họp HĐND thành phố đã lựa chọn, quyết định những vấn đề lớn phù hợp ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển thành phố trong từng giai đoạn, như: Về phát triển kinh tế - xã hội năm năm (2006-2010); về Kế hoạch sử dụng đất năm năm (2006-2010); về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất thời kỳ đầu 2011-2015; các chính sách trong thu hút đầu tư; chủ trương xây dựng thành phố năm không, ba...

Sáng 17-3, HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ HĐND thành phố khóa VII (2004-2011). Đến dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành địa phương và 50 đại biểu HĐND thành phố khóa VII.
Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 17 kỳ họp, trong đó có hai kỳ họp bất thường; thông qua 107 nghị quyết. Qua các kỳ họp HĐND thành phố đã lựa chọn, quyết định những vấn đề lớn phù hợp ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển thành phố trong từng giai đoạn, như: Về phát triển kinh tế – xã hội năm năm (2006-2010); về Kế hoạch sử dụng đất năm năm (2006-2010); về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất thời kỳ đầu 2011-2015; các chính sách trong thu hút đầu tư; chủ trương xây dựng thành phố năm không, ba có; Đề án xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường… HĐND thành phố đã tổ chức 1.400 cuộc giám sát và làm việc tại các sở, ban, ngành, địa phương, thể hiện được vai trò trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng. Các Nghị quyết của HĐND đã thể chế hóa nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Thành ủy bằng các đề án, chương trình đã được UBND thành phố tổ chức thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
Bài học kinh nghiệm HĐND thành phố rút ra trong nhiệm kỳ qua là vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND cùng cấp là nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thành công. Cũng tại kỳ họp tổng kết này, HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị Trung ương cho thí điểm không tổ chức HĐND ở 11 xã còn lại của huyện Hòa Vang nhằm tạo sự chỉ đạo quản lý điều hành trên địa bàn được thống nhất.
Theo Nhandan