Thứ tư,  08/02/2023

Hội thảo tổng kết kinh nghiệm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2010

Ngày 17-3, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo tổng kết kinh nghiệm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) 2010 dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao. Dự hội thảo có đại diện của Văn phòng Chính phủ, các đơn vị trong Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp... là những cơ quan nòng cốt của Ủy ban quốc gia về ASEAN 2010 và đại diện một số cơ quan báo chí.Thứ trưởng Đào Việt Trung điểm lại những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong Năm Chủ tịch ASEAN 2010 và khẳng định Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN, góp phần đẩy mạnh một bước việc thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột: chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, tăng cường đoàn kết nội...

Ngày 17-3, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo tổng kết kinh nghiệm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông – Nam Á (ASEAN) 2010 dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao. Dự hội thảo có đại diện của Văn phòng Chính phủ, các đơn vị trong Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp… là những cơ quan nòng cốt của Ủy ban quốc gia về ASEAN 2010 và đại diện một số cơ quan báo chí.

Thứ trưởng Đào Việt Trung điểm lại những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong Năm Chủ tịch ASEAN 2010 và khẳng định Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN, góp phần đẩy mạnh một bước việc thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột: chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội, tăng cường đoàn kết nội khối và liên kết khu vực, đưa bộ máy mới của Hiến chương ASEAN đi vào vận hành một cách đầy đủ, hiệu quả và tăng cường quan hệ của ASEAN với các đối tác, qua đó khẳng định vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo Thứ trưởng Đào Việt Trung, bên cạnh những thành tựu về nội dung, Việt Nam cũng đã làm tốt công tác tổ chức, điều hành, công tác lễ tân, hậu cần, tuyên truyền, an ninh – y tế và được dư luận các nước đánh giá rất cao. Thứ trưởng khẳng định thành công của Năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam là kết quả các nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước, tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo của cán bộ Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ của người dân trong cả nước.
Tại hội thảo, đại diện các bộ, ban, ngành thảo luận kinh nghiệm trong một số vấn đề cụ thể như: xác định chủ đề trọng tâm của Năm Chủ tịch ASEAN, xây dựng và vận động thúc đẩy các sáng kiến, xây dựng văn kiện hội nghị và xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình xây dựng văn kiện, tăng cường quan hệ đối ngoại của ASEAN, phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN tại các diễn đàn khác cũng như các công tác điều phối, an ninh, lễ tân, hậu cần.
Theo Nhandan