Thứ năm,  09/02/2023

Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm và làm việc tại tỉnh ta

LSO-Ngày 17/3/2011, Đoàn công tác (VH,TT&DL), do đồng chí Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến thăm và kiểm tra tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh.Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đang làm việc với tỉnhCùng đi với Thứ trưởng có đại diện các Vụ, Cục và các phòng tham mưu của Bộ VH,TT&DL. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở VH,TT&DL; lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn và đại diện một số ngành... Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Tiến sỹ Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở VH,TT&DL báo cáo với đoàn về tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh; Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lễ hội, di sản, quảng cáo và thư viện; công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2011 trên địa bàn tỉnh. Trong...

LSO-Ngày 17/3/2011, Đoàn công tác (VH,TT&DL), do đồng chí Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến thăm và kiểm tra tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đang làm việc với tỉnh
Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện các Vụ, Cục và các phòng tham mưu của Bộ VH,TT&DL. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở VH,TT&DL; lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn và đại diện một số ngành…
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Tiến sỹ Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở VH,TT&DL báo cáo với đoàn về tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh; Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lễ hội, di sản, quảng cáo và thư viện; công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2011 trên địa bàn tỉnh.
Trong năm qua, ngành VH,TT&DL tỉnh ta tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và các đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Kết quả hoạt động các lĩnh vực văn hoá, nếp sống văn hoá gia đình, thể dục thể thao, du lịch đã có bước phát triển khá, khơi dậy được sức mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực được quan tâm chỉ đạo như: Hoạt động quảng cáo, thư viện, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá đã từng bước phát huy được chức năng và nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, định hướng. Hoạt động lễ hội được chỉ đạo theo hướng giữ gìn bản sắc, tiết kiệm, không phô trương hình thức… Tại buổi làm việc, phía tỉnh đã kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động văn hoá như: BộVH,TT&DL tiếp tục có những chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và cung cấp các trang thiết bị để phát triển văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số; Xem xét hỗ trợ kinh phí để tỉnh thực hiện một số dự án đầu tư tôn tạo di tích trọng điểm; đề nghị Bộ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu với Chính phủ để có thêm 1 biên chế công chức văn hoá cấp xã, phường, thị trấn; đề nghị Bộ xây dựng hoàn chỉnh các văn bản, đề án: Luật Quảng cáo, Thư viện và các văn bản hướng dẫn, các chính sách hỗ trợ hoạt động vui chơi giải trí cho các em thiếu nghi …
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tô Hùng Khoa làm việc với đoàn công tác của Bộ VH,TT&DL
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã đánh giá cao những hoạt động trong lĩnh vực VH,TT&DL của tỉnh trong năm qua và những tháng đầu năm 2011; đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của tỉnh để trình Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu xem xét giải quyết trong thời gian tới. Cùng ngày đoàn đã đến thăm, kiểm tra các thiết chế văn hóa thông tin tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thư viện tỉnh.
Phan Cầu