Thứ hai,  06/02/2023

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp Ðoàn Nghị sĩ hữu nghị Cam-pu-chia – Việt Nam

Ngày 18-3, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đoàn Nghị sĩ hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam do bà Men Sam On, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia khóa IV, Trưởng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam, dẫn đầu đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng tiếp phó Thủ tướng Vương Quốc Cam-pu-chia Men Sam On Bà Men Sam On bày tỏ chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của các vị lãnh đạo Cam-pu-chia tới Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư; bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt...

Ngày 18-3, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đoàn Nghị sĩ hữu nghị Cam-pu-chia – Việt Nam do bà Men Sam On, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia khóa IV, Trưởng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Cam-pu-chia – Việt Nam, dẫn đầu đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng tiếp phó Thủ tướng Vương Quốc Cam-pu-chia Men Sam On
Bà Men Sam On bày tỏ chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của các vị lãnh đạo Cam-pu-chia tới Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư; bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Bà Men Sam On thông báo với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch QH một số nét lớn về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội và những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước của nhân dân Cam-pu-chia; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ quý báu, trong sáng có hiệu quả mà Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cam-pu-chia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, hồi sinh dân tộc trước đây và trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn Nghị sĩ hữu nghị Cam-pu-chia tại Việt Nam và sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Cam-pu-chia đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội. Tổng Bí thư đề nghị bà Men Sam On chuyển lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc tốt đẹp tới các nhà lãnh đạo Cam-pu-chia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cam-pu-chia đối với cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Cam-pu-chia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo Nhandan