Chủ nhật,  05/02/2023

Công an Đình Lập: Phát động Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ"

LSO-Ngày 18/3/2011, Công an huyện Đình Lập đã tổ chức phát động Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ" trong lực lượng.Lãnh đạo Công an huyện phát động Cuộc vận độngTại buổi phát động, Trung tá Vi Văn Cường, Trung tá, Phó Trưởng Công an huyện Đình Lập đã quán triệt nội dung, kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong toàn lực lượng Công an huyện Đình Lập. Theo đó, để cuộc vận động được thực hiện nghiêm và có hiệu quả Công an huyện sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về cuộc vận động, tổ chức các phong trào thi đua của ngành. Tiếp tục tập trung xây dựng tư thế, tác phong chính quy, quân phong, quân kỷ theo điều lệnh đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an huyện. Tiếp tục chấn chỉnh việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác, học tập, nhằm xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ Công an nhân dân. Đại tá Hà Đông Dương...

LSO-Ngày 18/3/2011, Công an huyện Đình Lập đã tổ chức phát động Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng.
Lãnh đạo Công an huyện phát động Cuộc vận động
Tại buổi phát động, Trung tá Vi Văn Cường, Trung tá, Phó Trưởng Công an huyện Đình Lập đã quán triệt nội dung, kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong toàn lực lượng Công an huyện Đình Lập. Theo đó, để cuộc vận động được thực hiện nghiêm và có hiệu quả Công an huyện sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về cuộc vận động, tổ chức các phong trào thi đua của ngành. Tiếp tục tập trung xây dựng tư thế, tác phong chính quy, quân phong, quân kỷ theo điều lệnh đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an huyện. Tiếp tục chấn chỉnh việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác, học tập, nhằm xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ Công an nhân dân.
Đại tá Hà Đông Dương phát biểu tại buổi phát động
Phát biểu tại buổi phát động, Đại tá Hà Đông Dương, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động Công an tỉnh đã nhấn mạnh, đây là cuộc chỉnh huấn, chỉnh quân rất lớn trong toàn lực lượng. Từ thực hiện những nội dung của cuộc vận động sẽ tạo được chuyển biến sâu sắc từ nhận thức tới hành động trong toàn thể chiến sỹ trong lực lượng công an nhân dân. Do vậy, cuộc vận động phải được thực hiện thường xuyên gắn với việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

Công Quân