Thứ ba,  31/01/2023

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 19-3, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng ba đơn vị 339, 299, 89 đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự và trao danh hiệu AHLLVTND tặng ba đơn vị.Với những thành tích chiến đấu của quân và dân Quảng Ngãi, đặc biệt, sự ra đời của ba đơn vị lực lượng vũ trang đầu tiên của tỉnh đã góp phần làm nên chiến thắng của Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền tây Quảng Ngãi. Đây là cuộc khởi nghĩa điển hình, hoàn chỉnh ở Nam Trung Bộ, mở đầu cho cao trào đồng khởi ở các vùng miền núi và sau đó lan xuống đồng bằng và đô thị, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Ba đơn vị đứng chân ở ba vùng chiến lược bắc, trung, nam của tỉnh đã trở thành tiền thân của lực...

Sáng 19-3, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng ba đơn vị 339, 299, 89 đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự và trao danh hiệu AHLLVTND tặng ba đơn vị.
Với những thành tích chiến đấu của quân và dân Quảng Ngãi, đặc biệt, sự ra đời của ba đơn vị lực lượng vũ trang đầu tiên của tỉnh đã góp phần làm nên chiến thắng của Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền tây Quảng Ngãi. Đây là cuộc khởi nghĩa điển hình, hoàn chỉnh ở Nam Trung Bộ, mở đầu cho cao trào đồng khởi ở các vùng miền núi và sau đó lan xuống đồng bằng và đô thị, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Ba đơn vị đứng chân ở ba vùng chiến lược bắc, trung, nam của tỉnh đã trở thành tiền thân của lực lượng quân giải phóng tỉnh nhà và đó cũng là những đơn vị vũ trang sớm nhất được Đảng công khai thành lập ở Khu 5 và cả miền nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Theo Nhandan