Thứ ba,  31/01/2023

Giao ban công tác bầu cử 13 tỉnh, thành phố miền trung, Tây Nguyên

* Hà Nội bàn giao hồ sơ những người ứng cử Sáng 19-3, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 khu vực miền trung, Tây Nguyên. Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn chủ trì hội nghị.Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại khu vực miền trung, Tây Nguyên. Đến nay, 13 tỉnh, thành phố khu vực miền trung, Tây Nguyên đã hoàn thành việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử. Theo đó, khu vực miền trung, Tây Nguyên có 33 đơn vị bầu cử, tại 144 huyện, thị xã, thành phố. Riêng sáu quận, 15 huyện, 70 phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND thuộc các tỉnh Phú Yên, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng không thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc...

* Hà Nội bàn giao hồ sơ những người ứng cử
Sáng 19-3, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 khu vực miền trung, Tây Nguyên. Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại khu vực miền trung, Tây Nguyên. Đến nay, 13 tỉnh, thành phố khu vực miền trung, Tây Nguyên đã hoàn thành việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử. Theo đó, khu vực miền trung, Tây Nguyên có 33 đơn vị bầu cử, tại 144 huyện, thị xã, thành phố. Riêng sáu quận, 15 huyện, 70 phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND thuộc các tỉnh Phú Yên, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng không thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trong khu vực đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Qua hiệp thương, bảo đảm được cơ cấu: đại biểu trẻ dưới 35 tuổi tỷ lệ chung không dưới 15%; đại biểu nữ tỷ lệ khoảng 30%; đại biểu là người ngoài Đảng tỷ lệ khoảng 10%. Riêng các tỉnh Tây Nguyên còn xây dựng thêm tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số, như tỉnh Gia Lai dự kiến cơ cấu tỷ lệ không dưới 35%, các tỉnh còn lại xây dựng cơ cấu đại biểu là người dân tộc thiểu số khoảng 20%. Khu vực miền trung, Tây Nguyên có một số xã miền núi, vùng cao có số dân dưới 1.000 người, do đó đề nghị T.Ư có hướng dẫn cụ thể việc phân chia khu vực bỏ phiếu đối với xã miền núi, vùng cao cho phù hợp. Để tiết kiệm chi phí khắc dấu, đề nghị T.Ư cho địa phương được phép sử dụng một số dấu của kỳ bầu cử trước đây.
* Sáng 19-3, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII cho Ủy ban MTTQ thành phố. Trong 71 bộ hồ sơ, có 30 hồ sơ tự ứng cử, 41 hồ sơ do các đơn vị giới thiệu. Theo Ủy ban Bầu cử đại biểu QH và HĐND Hà Nội, việc phát và tiếp nhận hồ sơ bảo đảm đúng thời gian quy định. Các hồ sơ kê khai đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố có kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bầu cử.
Trong đợt bầu cử lần này, Hà Nội được bầu không quá 30 đại biểu QH và 95 đại biểu HĐND. Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND đến 17 giờ ngày 23-3.
Chiều cùng ngày, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 cho thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử, đại diện phòng nội vụ 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội…
Theo Nhandan