Chủ nhật,  29/01/2023

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 19-3, PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Huỳnh Đức Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã báo cáo về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2006-2010 và kế hoạch giai đoạn 2011-2015.Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đạt được, đồng thời yêu cầu tỉnh cần khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, bằng mọi giá kiềm chế tình hình lạm phát; chú trọng chăm lo hơn nữa đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cần chú trọng công tác xây dựng, phát triển Đảng, nâng cao tác phong, phẩm chất đảng viên; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp; cần chọn người đủ đức, tài, dám nói, dám làm để bầu vào QH và HĐND các...

Chiều 19-3, PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Huỳnh Đức Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã báo cáo về các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2006-2010 và kế hoạch giai đoạn 2011-2015.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đạt được, đồng thời yêu cầu tỉnh cần khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, bằng mọi giá kiềm chế tình hình lạm phát; chú trọng chăm lo hơn nữa đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cần chú trọng công tác xây dựng, phát triển Đảng, nâng cao tác phong, phẩm chất đảng viên; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp; cần chọn người đủ đức, tài, dám nói, dám làm để bầu vào QH và HĐND các cấp.
Theo Nhandan