Chủ nhật,  29/01/2023

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng về vấn đề dân tộc

Sáng 19-3, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của QH đã họp phiên toàn thể tổng kết hoạt động nhiệm kỳ QH khóa XII, với sự chủ trì của Chủ tịch HĐDT Ksor Phước. Đến dự có đại diện lãnh đạo các Ủy ban của QH, các ban của Ủy ban Thường vụ QH.Đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua, HĐDT của QH nhận thấy, trong công tác xây dựng pháp luật các dự án luật, pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công phối hợp thẩm tra cũng như các dự án luật do HĐDT chủ động tham gia ý kiến, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ gửi lấy ý kiến thường trực HĐDT... đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chất lượng ngày càng được nâng cao. Qua đó, đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng, phù hợp quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phù hợp nhu cầu,...

Sáng 19-3, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của QH đã họp phiên toàn thể tổng kết hoạt động nhiệm kỳ QH khóa XII, với sự chủ trì của Chủ tịch HĐDT Ksor Phước. Đến dự có đại diện lãnh đạo các Ủy ban của QH, các ban của Ủy ban Thường vụ QH.
Đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua, HĐDT của QH nhận thấy, trong công tác xây dựng pháp luật các dự án luật, pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công phối hợp thẩm tra cũng như các dự án luật do HĐDT chủ động tham gia ý kiến, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ gửi lấy ý kiến thường trực HĐDT… đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chất lượng ngày càng được nâng cao. Qua đó, đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng, phù hợp quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phù hợp nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực hiện chức năng giám sát và sự phân công của Ủy ban Thường vụ QH, HĐDT chủ trì phối hợp các cơ quan của QH và các cơ quan hữu quan, để giúp Ủy ban Thường vụ QH giám sát hai nội dung, đó là việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La; việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II (2006 – 2010) và việc quản lý, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án có liên quan trực tiếp đến xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn.
Trong nhiệm kỳ, HĐDT đã thành lập 33 đoàn đến 62 tỉnh, 129 huyện, 150 xã và rất nhiều thôn, bản ở miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số để trực tiếp giám sát việc thực hiện tám chương trình, chính sách, dự án.
HĐDT cũng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động trong năm 2011.
Theo Nhandan