Thứ tư,  08/02/2023

Giao ban trực tuyến Chính phủ về công tác triển khai Nghị quyết 11

LSO- Chiều 18/3/2011, Chính phủ đã tổ chức phiên họp trực tuyến nhằm kiểm điểm, đánh giá về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ - CP ngày 24/2/2011 về các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì giao ban. Dự phiên họp trực tuyến, về phía tỉnh có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố. Toàn cảnh phiên giao ban trực tuyếnTại phiên họp, các đại biểu đã nghe một số tỉnh, thành báo cáo về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ - CP. Theo đánh giá chung, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, các địa phương đã triển khai chủ động, đồng bộ và quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả tinh thần và chủ trương của Nghị quyết. Các địa phương đã bám sát các nhóm giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra do...

LSO- Chiều 18/3/2011, Chính phủ đã tổ chức phiên họp trực tuyến nhằm kiểm điểm, đánh giá về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ – CP ngày 24/2/2011 về các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì giao ban. Dự phiên họp trực tuyến, về phía tỉnh có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Toàn cảnh phiên giao ban trực tuyến

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe một số tỉnh, thành báo cáo về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ – CP. Theo đánh giá chung, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, các địa phương đã triển khai chủ động, đồng bộ và quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả tinh thần và chủ trương của Nghị quyết. Các địa phương đã bám sát các nhóm giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra do đó bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều địa phương đã chủ động đưa ra những sáng kiến mới nâng cao hiệu quả của Nghị quyết, huy động tốt sức mạnh của các tổ chức, đoàn thể và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.
Quán triệt sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn xác định rõ việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành trong năm 2011. Đã kịp thời ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 với các giải pháp cụ thể. Tình hình kinh tế – xã hội quý I của tỉnh có bước phát triển thuận lợi, trên địa bàn không xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến do lạm phát, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, sản xuất nông lâm nghiệp được tập trung đẩy mạnh, lĩnh vực thu ngân sách và xuất khẩu đạt cao, các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo, an sinh xã hội được quan tâm. Trong thời gian tới, toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp cụ thể nhằm quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ, trên tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ, bám sát các nhóm giải pháp của Chính phủ để từ đó có những vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào tình hình thực tế tại Lạng Sơn.
Phát biểu kết luận giao ban, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự chủ động, hiệu quả của các địa phương sau gần 1 tháng triển khai Nghị quyết 11. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11, không vì những kết quả bước đầu mà nảy sinh tâm lý chủ quan, lơ là. Trong thời gian tới, tình hình kinh tế quốc tế và trong nước còn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, các địa phương cần xác định rõ việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 và kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế xã hội năm 2011 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu. Trong quá trình thực hiện cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để toàn dân hiểu rõ chủ trưởng của Đảng và Nhà nước, tích cực chia sẻ những khó khăn của Chính phủ hiện nay, chủ động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, thách thức.


Trúc Lam - Hoàng Vương